Hysbysiad Twyll

Ydych chi wedi cael gwybod eich bod wedi ennill gwobr gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri (CDL)?

Nid yw CDL yn gweithredu Loteri nac yn dosbarthu gwobrau. Byddwn ond yn rhoi grantiau mewn ymateb i geisiadau. Os byddwch yn derbyn e-bost yn dweud wrthych eich bod wedi ennill gwobr, nid yw wedi dod oddi wrthym ni. Does dim loteri sy'n gofyn am daliad er mwyn hawlio gwobr yn perthyn i, neu yn gysylltiedig â, naill ai CDL neu'r Loteri Genedlaethol y DU.

Mae rhai loterïau talu-i-hawliad yn cael eu hystyried gan yr Heddlu Metropolitan neu Fwrdd Hapchwarae Prydain Fawr fel rhai twyllodrus. Os hoffech ragor o wybodaeth, cysylltwch â'r drwy e-bost neu ewch i wefan y Gwasanaeth Heddlu Metropolitan.

Dylech fod yn ofalus a peidiwch a rhannu eich arian neu fanylion i barti neu gwmni anhysbys. Byddwch yn siwr i wirio statws cyfreithiol y loteri yn gyntaf.

 

Yn ôl i ben y dudalen