Cofnodion pwyllgor

Mae ein Pwyllgorau yn cyfarfod bob tri mis i wneud penderfyniadau ar grantiau yn eu hardaloedd lleol. Maent yn cynnwys pobl leol wedi eu recriwtio drwy gystadleuaeth agored ac fel arfer mae saith aelod.

Mae pwyllgorau yng Ngogledd Iwerddon, yr Alban, Cymru a ledled Lloegr, 12 pwyllgor i gyd, yn gyfrifol am wneud penderfyniadau ar geisiadau am grant o £100,000 ac ychydig o dan £2 filiwn. Maent hefyd yn argymell y blaenoriaethau ariannu ac yn darparu safbwynt lleol hanfodol ar gyfer ceisiadau o £2m ac uwch, yn ogystal ag ar gyfer y rhai a gyflwynwyd o fewn y mentrau wedi'u targedu a gaiff eu penderfynu gan y Bwrdd. Caiff pwyllgorau eu cefnogi gan dimau lleol sy'n gweithio gydag ystod o sefydliadau i gyflwyno prosiectau sy'n anelu at gyflawni a darparu canlyniadau da ar gyfer treftadaeth, cymunedau a phobl.

Cofnodion a phenderfyniadau Pwyllgor:

Yn ôl i ben y dudalen