Tryloywder

Fel corff cyhoeddus, rydyn ni wedi ymrwymo i sicrhau bod gwybodaeth ddefnyddiol ar gael yn hwylus a'i bod yn hawdd ei deall.

Rydyn ni'n rhoi pob cais Rhyddid Gwybodaeth diweddar ar-lein, yn ogystal â manylion am strwythur staffio, cyflogau a threuliau.

Yn unol â chanllawiau Swyddfa'r Cabinet, rydyn ni hefyd yn cyhoeddi gwybodaeth am wahoddiadau i dendro a chontractau dros £10,000 a thrafodion dros £25,000.

Yn ôl i ben y dudalen