Swyddi gwag

Pennaeth Tirwedd a Threftadaeth Naturiol CDL, Drew Bennellick yg Nghorsydd Avalon
Dewch o hyd i'r swyddi gwag ar hyn o bryd ledled y DU

Rydyn ni’n gweithio gyda’n gilydd er mwyn sicrhau fod yr arian a godir gan chwaraewyr y Loteri Genedlaethol yn cael ei ddefnyddio gan bobl ledled y DU i ddarganfod, mwynhau a gwarchod y dreftadaeth sy’n bwysig iddyn nhw.

Mae gennym ni 12 tîm rhanbarthol o amgylch y DU. Rydyn ni’n cyflogi ystod eang o bobl yn y meysydd cyfathrebu, cyllid, rhoi grantiau a datblygiad, adnoddau dynol, TG, cyfreithiol, gwasanaethau swyddfa, ysgrifenyddiaeth a datblygiad strategol a busnes.

Os oes gennych chi ddiddordeb gweithio gyda CDL, gallwch weld ein swyddi gwag ar ein porth swyddi.

Rhagor o wybodaeth

Cewch ragor o wybodaeth am sut i ymgeisio ar ein tudalen Cwestiynau Cyffredinol.

Mae’r wybodaeth ddiweddaraf ar gael ar ein tudalen Linked In.

Yn ôl i ben y dudalen