Prydain yn dathlu canmlwyddiant o bleidlais i ferched

Mae PROCESSIONS gan Artichoke yn gwahodd merched ledled y DU i ddathlu can mlynedd ers i ferched allu pleidleisio, gyda chomisiynau gan mwy na 100 o artistiaid benywaidd. Credyd: 14-18 NOW
Mae heddiw yn nodi 100 mlynedd ers i fenywod dros 30 oed a phob dyn ym Mhrydain gael yr hawl i bleidleisio o dan Ddeddf Cynrychiolaeth y Bobl 1918. Er nad oedd yn gyffredin am ddegawd arall, roedd yn gam enfawr ymlaen i’r ddau ryw.

Mae CDL wedi cefnogi nifer o brosiectau creadigol canmlwyddiant pleidlais i ferched sy’n rhoi cipolwg newydd a gwell dealltwriaeth o gyd-destun, profiadau a brwydrau dros hawliau democrataidd a ymladdir gan fenywod.

“Rydyn ni’n cefnogi prosiectau ledled y DU…fydd yn ysbrydoli pobl ifanc heddiw ac yn y dyfodol.”LIz Ellis, Ymgynghorydd Polisi CDL

Dywedodd Liz Ellis, Ymgynghorydd Polisi Cymunedau ac Amrywiaeth CDL: “Mae'n anodd credu mai dim ond 100 mlynedd sydd wedi mynd heibio ers i Ddeddf Cynrychiolaeth y Bobl gael ei basio. Mae arnom ddyled enfawr i nifer o ferched blaengar am helpu i wneud hyn yn digwydd. I nodi hyn, rydym yn cefnogi prosiectau ledled y DU sy'n dathlu'r cyflawniadau hyn, a gobeithiwn y byddant yn ysbrydoli pobl ifanc heddiw ac yn y dyfodol. “

Mae prosiectau y mae CDL yn eu cefnogi yn cynnwys:

1. ‘She Bangs the Drums’, Manceinion

Mae pobl ifanc yng Nghwmni Cyswllt Ifanc Manceinion wedi defnyddio grant y Loteri Genedlaethol o £41,500 i weithio gydag Amgueddfa Hanes y Bobl a Llyfrgell John Rylands i ddathlu bywydau'r merched a arweiniodd at newid yn yr 20fed ganrif a chysylltu'r profiadau hyn â brwydrau democrataidd heddiw.

2. ‘Echoes of Holloway Prison’, Llundain

Diolch i grant CDL o £73,700, mae Amgueddfa Islington yn dod â'r straeon pwerus y tu ôl i fariau Holloway Prison yn fyw. Gan archwilio ei gyfnod fel carchar cymysg - gydag Oscar Wilde fel ei garcharor mwyaf enwog - i'r menywod a gynhelir yno i'w harddangos yn Common Greenham, mae'r prosiect hefyd yn cynnwys nifer o straeon swffragét grymus.

3. PROCESSIONS, 14-18 NOW ac Artichoke

Bydd menywod a merched ledled y DU yn nodi canmlwyddiant Deddf Cynrychiolaeth y Bobl trwy gerdded gyda'i gilydd mewn gorymdeithiau cyhoeddus ar draws y gwledydd ddydd Sul 10 Mehefin. Fel rhan o brosiect NOW 14-18 a ariennir gan y Loteri Genedlaethol – rhaglen ddiwylliannol am Ganmlwyddiant Rhyfel Byd Cyntaf – bydd y digwyddiad cyfranogol mawr yma yn ffurfio portread byw o fenywod yn yr 21ain ganrif a mynegiant gweledol o gydraddoldeb, cryfder a chynrychiolaeth ddiwylliannol.

Yn ôl i ben y dudalen