Bywyd newydd i hen waith copr Abertawe

Argraff artist o'r Ddistyllfa Penderyn arfaethedig yn safle gweithfeydd copr hanesyddol Hafod Morfa Abertawe.
Caiff hen safle Gweithfeydd Copr Hafod Morfa ei drawsnewid diolch i £3.5m gan y Loteri Genedlaethol.

Byd y grant gwerth miliynau o bunnoedd, a godwyd gan chwaraewyr y Loteri Genedlaethol, yn paratoi’r ffordd ar gyfer y brand Wisgi Penderyn i greu atyniad ymwelwyr a ddisgwylir i ddenu hyd at 100,000 o ymwelwyr y flwyddyn.

Mae safle’r hen weithfeydd copr 12.5 erw yn dyddio’n ôl i 1808. Yn ei anterth yn y 19eg ganrif, roedd mwynau copr o wledydd mor bell â Gogledd America, Ciwba, Awstralia a De America yn cael eu mwyndoddi yn y safle, gan roi Abertawe - neu “Copperopolis”, fel yr oedd yn cael ei alw - wrth wraidd gwe byd-eang o gysylltiadau masnachu copr.

Bydd y trawsnewidiad gwerth miliynau o bunnoedd yn cynnwys:

  • Canolfan ymwelwyr newydd gyda siop, bar blasu, gofod arddangos a thoiledau
  • Creu distyllfa, swyddfeydd a bar VIP yn y pwerdy, sydd yn adeilad rhestredig gradd dau fydd yn cael ei adnewyddu’n llwyr
  • Storfa gasgenni newydd yn rhan o'r felin rhestredig gradd dau
  • Llwybr newydd dan do fydd yn cysylltu’r adeiladau hyn

Y Profiad Penderyn

Bydd hefyd yn gartref i daith wisgi Profiad Penderyn a fydd yn annog pobl i ddysgu am hanes cyfoethog y safle a’i arwyddocâd byd-eang.

“Bydd gweithfeydd copr Hafod Morfa yn cael y cyfle i ddychwelyd i’w hen ogoniant diolch i chwaraewyr y Loteri Genedlaethol a chwarae rôl hanfodol, unwaith eto, yn hanes a ffawd Abertawe a’i gymuned.”Barwnes Kay Andrews, Cadeirydd Cronfa Dreftadaeth y Loteri yng Nghymru

Dywedodd y Farwnes Kay Andrews, Cadeirydd Cronfa Dreftadaeth y Loteri yng Nghymru,: “Bydd gweithfeydd copr Hafod Morfa yn cael y cyfle i ddychwelyd i’w hen ogoniant diolch i chwaraewyr y Loteri Genedlaethol a chwarae rôl hanfodol, unwaith eto, yn hanes a ffawd Abertawe a’i gymuned.”

Ychwanegodd perchennog Penderyn, Nigel Short: “Mae Penderyn am fod yn rhan o adfywio’r gweithfeydd copr ac ailadrodd y llwyddiant rydym eisoes yn ei gael gyda ein wisgi brag sengl Cymreig a chynhyrchion eraill. Mae'r cynlluniau hyn yn hynod o gyffrous i ni fel busnes ac i Abertawe fel dinas flaengar.”

Yn ôl i ben y dudalen