Wynebau adnabyddus yn gwobrwyo prosiectau CDL

Y gantores o Gymru, Katherine Jenkins, yn rhoi’r wobr i blant ysgol
Mae pedwar prosiect gwych a ariennir gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri wedi dod i’r brig yng Ngwobrau'r Loteri Genedlaethol eleni.

Prosiect Treftadaeth Gorau - Heritage Ability

Mae Heritage Ability yn brosiect a gynhelir gan elusen fach, Living Options Devon. Gyda chymorth di-dor gan 320 o wirfoddolwyr, mae Heritage Ability yn helpu 20 o gyrchfannau treftadaeth yn Ne Orllewin Lloegr i ddod yn fwy hygyrch.

Aeth yr actores Sally Phillips i longyfarch y grŵp o bobl leol, sydd wedi elwa o wasanaethau gwell diolch i'r prosiect Heritage Ability. Fe'i disgrifiodd fel “enghraifft wych o'r effaith gall y Loteri Genedlaethol ei gael ar fywydau a'r posibiliadau sy'n bodoli er mwyn sicrhau bod ein treftadaeth yn fwy hygyrch ac yn gynhwysol i bawb ei fwynhau.”

Prosiect Amgylchedd Gorau - Polli:Nation

Mae Poli:Nation yn brosiect bioamrywiaeth ac addysg tair blynedd ledled y DU sy'n annog plant ysgol i droi eu tiroedd i mewn i amgylcheddau cyfeillgar i beillio ac i ddysgu mwy am ystod a rôl peillio pryfed a sut y gallant eu helpu.

Aeth yr actor Nitin Ganatra, sy'n chwarae rhan Masood Ahmed yn EastEnders y BBC, o Sgwâr Albert i Ysgol Gynradd Cumran yn Clough, Co Down - un o 260 ysgolion cynradd sy’n cymryd rhan yn y prosiect tair blynedd ledled y DU - i rannu'r newyddion da.

Dywedodd Nitin: “Rydw i wedi cael argraff fawr iawn o angerdd, gwybodaeth a brwdfrydedd y plant dan sylw. Yn aml, anwybyddir pwysigrwydd peillio pryfed ond mae'r cynllun hwn yn cyflawni gwaith hanfodol wrth addysgu pobl ifanc a sicrhau gwarchod y rhywogaethau sylweddol hyn. Dylai chwaraewyr y Loteri Genedlaethol ymfalchïo. “

Prosiect Addysg Gorau - Armistice Cantata

Gan nodi 100 mlynedd ers diwedd y Rhyfel Byd Cyntaf, mae'r prosiect dwy flynedd dan arweiniad Goldies Cymru yn annog ysgolion cynradd i agor eu drysau i bobl hŷn, ac mae'r Cantata Armistice, sy'n cael ei ddatblygu a'i berfformio gan y plant eu hunain, yn etifeddiaeth addas.

Mae'r cynhyrchiad hanner awr, sy'n cynnwys caneuon poblogaidd o'r Rhyfel Byd Cyntaf, bellach yn cael ei gyflwyno i nifer o ysgolion ledled Cymru a Lloegr gyda mwy na 7,000 o blant a 800 o bobl hŷn o elusen Goldies yn cymryd rhan.

Yn addas felly, cyflwynwyd y wobr gan y gantores Gymreig, Katherine Jenkins, a enwyd y “Forces Sweetheart” newydd am ei pherfformiadau i filwyr ym mhedwar ban y byd.

Prosiect Celfyddydol Gorau- Dinas Diwylliant Hull

“Diolch i chwaraewyr y Loteri Genedlaethol, sy'n codi £30miliwn yr wythnos ar gyfer achosion da y mae prosiectau anhygoel, fel Dinas Diwylliant Hull 2017, yn bosibl.”Yr actor, Christopher Eccleston

Trawsnewidiodd Hull fel Dinas Diwylliant y DU dirwedd ddiwylliannol ac economaidd y ddinas a denu miliynau o bobl i raglen fywiog o ddigwyddiadau. Denodd y rhaglen gynulleidfa o 5.3 miliwn i fwy na 2,800 o ddigwyddiadau, gweithgareddau diwylliannol, gosodiadau ac arddangosfeydd. Roedd byddin o 2,400 o wirfoddolwyr yn sicrhau fod y digwyddiadau yn cael eu cynnal heb unrhyw drafferth.

Meddai'r Actor Christopher Eccleston, a gyflwynodd y wobr: “Diolch i chwaraewyr y Loteri Genedlaethol, sy'n codi £30miliwn yr wythnos ar gyfer achosion da y mae prosiectau anhygoel, fel Dinas Diwylliant Hull 2017, yn bosibl.”

Bydd yr enillwyr yn derbyn gwobr ariannol o £5,000 a thlws Gwobrau'r Loteri Genedlaethol.

Bydd sioe wobrau'r Loteri Genedlaethol, a gynhelir gan Ore Oduba, ar BBC1 nos Fercher 26 Medi.

Yn ôl i ben y dudalen