Gwobrau Angylion Treftadaeth yn cael croeso cynnes yng Nghymru

Y Farwnes Kay Andrews yn croesawu'r newyddion am Wobrau Angylion Treftadaeth yng Nghymru
Mae’r Farwnes Kay Andrews, Cadeirydd CDL yng Nghymru, ac un o feirniaid y gwobrau, wedi croesawu fod Gwobrau Angylion Treftadaeth, sy’n dathlu arwyr tawel a diflino, yn dod i Gymru.

Rhoi’r clod haeddiannol i’r Angylion Treftadaeth

Bydd y cynllun, a gyhoeddwyd gan y Gweinidog dros Ddiwylliant, Twristiaeth a Chwaraeon yn Llywodraeth Cymru, yr Arglwydd Elis-Thomas AC, yn cydnabod pobl sydd yn achub adeiladau hanesyddol o esgeulustod..

Dywedodd y Farwnes Kay Andrews, Ymddiriedolydd y DU a Chadeirydd Cronfa Dreftadaeth y Loteri yng Nghymru: “Mae’r Gwobrau Angylion Treftadaeth wedi’u seilio ar syniad syml, sef y dylid diolch i’r rheiny sy’n gweithio’n ddiflino ac yn dawel i achub a gwarchod treftadaeth Cymru a dathlu’r gwaith gwirfoddol maen nhw’n ei wneud.” 

“Diolch i’r rheiny sy’n gweithio’n ddiflino ac yn dawel i achub a gwarchod treftadaeth Cymru a dathlu’r gwaith gwirfoddol maen nhw’n ei wneud.” .”Y Farwnes Kay Andrews, Ymddiriedolydd y DU a Chadeirydd Cronfa Dreftadaeth y Loteri yng Nghymru

Enghreifftiau o rai sydd wedi cyrraedd rhestri byr blaenorol, o'r tu allan i Gymru, yw gwirfoddolwr ymroddedig sy’n cynnal cerrig milltir hanesyddol, grŵp o gyn-aelodau o’r lluoedd arfog sy’n adfer camlesi, saer maen sydd wedi trosglwyddo ei fedrau i gannoedd o hyfforddeion, aelodau grŵp cymunedol sy’n cofnodi cerrig beddau ym mynwentydd hen gapeli ac eglwysi, a gwirfoddolwr sydd wedi datblygu teithiau yn ei amgueddfa leol sy’n ddelfrydol i bobl awtistig.

Caiff y gwobrau eu noddi gan Sefydliad Andrew Lloyd Webber a chyhoeddir enwau’r enillwyr mewn digwyddiad arbennig ym mis Tachwedd.

Sut i enwebu

Mae enwebu pobl a phrosiectau ar gyfer y gwobrau’n syml ac mae’r manylion llawn i’w gweld ar wefan Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru. Mae pum categori o wobrau:

  1. ​Enghriafft orau o Achub Adeilad neu Le Hanesyddol ar gyfer prosiectau’n costio llai na £5m  
  2. Enghraifft Orau o Adfywio Adeilad neu Le Hanesyddol ar Raddfa Fawr ar gyfer prosiectau’n costio mwy na £5m
  3. Cyfraniad Gorau i Brosiect Treftadaeth gan Bobl Ifanc
  4. Crefftwr neu Brentis Gorau ar Brosiect Achub neu Atgyweirio Treftadaeth
  5. Enghraifft Orau o Ymchwil, Dehongli neu Gofnodi Treftadaeth

Y dyddiad cau ar gyfer enwebiadau yw 21 Mehefin 2018 a chyhoeddir y rhestri byr ar 9 Medi 2018.

Edrych am ysbrydoliaeth? Beth am gael golwg ar ein tudalen Newyddion ac erthyglau i weld rhai o’r prosiectau gwych sydd wedi derbyn arian y Loteri Genedlaethol yng Nghymru?

Yn ôl i ben y dudalen