Llond sach o gynigion i chwaraewyr y Loteri Genedlaethol mewn 400 o atyniadau treftadaeth: dewch o hyd iddyn nhw ar ein map

Diolch i chwaraewyr y Loteri Genedlaethol, mae £7.7biliwn wedi cael ei roi i fwy na 42,000 o brosiectau treftadaeth dros y 23 mlynedd diwethaf.
Fel ffordd o ddweud ‘diolch o galon’ y Nadolig yma, mae atyniadau treftadaeth sydd wedi’u cefnogi gan y Loteri Genedlaethol yn rhoi mynediad am ddim, cynigion arbennig neu ostyngiadau i unrhyw un sydd â thocyn neu gerdyn crafu'r Loteri Genedlaethol o 11-17 Rhagfyr.

Diweddariad: Chwiliwch ein map i ddod o hyd i fwy na 400 o gynigion am ddim. Gyda lleoliadau ledled y wlad - o Fôn i Fynwy, ac o'r Alban i Gymru - heb os, bydd lleoliad o fewn tafliad carreg i chi yn rhan o'r ymgyrch yma! 

A oeddech chi'n gwybod fod chwaraewyr y Loteri Genedlaethol wedi ariannu £7.8biliwn i fwy na 42,000 o prosiectau treftadaeth dros y 23 mlynedd diwethaf?

Fel ffordd o ddweud ‘diolch o galon’ y Nadolig yma , mae cannoedd o'n derbynwyr grantiau am gynnig popeth o fynediad am ddim, diodydd poeth, teithiau tywys i ostyngiadau mewn siopau rhodd.

Rhai o'r sefydliadau sy'n cymryd rhan a blas o'u cynigion:

 • mynediad am ddim i fwy na 100 o eiddo'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yng Nghymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon ddydd Mercher 13 Rhagfyr;
 • mynediad am ddim i'r Baddonau Rhufeinig, Caerfaddon, ddydd Mercher 13 Rhagfyr;
 • mynediad am ddim i Ddociau Hanesyddol Portsmouth am wythnos gyfan (11 - 17 Rhagfyr);
 • Coeden am ddim o Ffair Nadolig Coed Cadw Skipton Woods yn Nyfrynnoedd Swydd Efrog;
 • bag cynfas am ddim o'r Amgueddfa Wyddoniaeth ynghyd â chyfle i ennill taith am ddim ar y Flying Scotsman;
 • mynediad am ddim i Erddi Botaneg Brenhinol, Kew am wythnos gyfan;
 • mynediad am ddim i arddangosfa ryngweithiol arobryn Cwmni'r Royal Shakespeare, The Play's The Thing;
 • cynnig dau docyn am bris un i Safle Treftadaeth y Byd New Lanark;
 • mynediad a mins pei am ddim yn Buxton Crescent Pump Room;
 • mynediad am ddim i arddangosfa Morfilod yn yr Amgueddfa Hanes Naturiol am wythnos gyfan; a
 • caiff y 50 ymwelydd cyntaf sydd â thocyn y Loteri Genedlaethol gael mynediad am ddim i arddangosfa 'Scythians: Warriors of Ancient Siberia' yn yr Amgueddfa Brydeinig.

Gall gynigion newid, felly cadwch olwg ar wefannau yr atyniadau sy'n cymryd rhan am fanylion a thelerau ac amodau llawn cyn i chi ymweld. Mae dolen ar gael ym mhob lleoliad ar y map yma.

 

 

Yn ôl i ben y dudalen