Buddsoddi yn nhreftadaeth ddiwydiannol y DU

Bydd neuadd yn Sefydliad Mwyngloddio, yn cael ei adnewyddu Credyd: Sefydliad Mwyngloddio
Bydd cyfanswm o £8.6miliwn mewn grantiau gan y Loteri Genedlaethol yn gwarchod treftadaeth ddiwydiannol y DU, o Sefydliad Mwyngloddio Newcastle i orffennol diwydiannol Coedwig Sherwood.

Mae prosiectau sy'n canolbwyntio ar dreftadaeth ddiwydiannol dinasoedd a threfi ledled Cymru a Lloegr wedi derbyn arian y Loteri Genedlaethol i gefnogi adfywio adeiladau allweddol, strydoedd mawr a thirweddau.

Ystafell Gyffredin i'r Gogledd 

Bydd Sefydliad Mwyngloddio a Pheirianwyr Mecanyddol Gogledd Lloegr, yng nghanol Newcastle, cartref i archif helaeth o'r chwyldro diwydiannol sy’n adrodd straeon am sut newidiodd Gogledd Ddwyrain Lloegr y byd, yn cael ei achub gyda grant o £4.1miliwn.

Agorwyd y Sefydliad yn 1852, fel y sefydliad mwyngloddio proffesiynol cyntaf yn y byd, gyda'r nod o “hyrwyddo gwyddoniaeth a chelf mwyngloddio” ac i ostwng y nifer o farwolaethau a'r damweiniau yn y diwydiant. Fodd bynnag, 166 mlynedd yn ddiweddarach, roedd yr adeilad mewn perygl o gael ei werthu, a gwasgarwyd y casgliad.

Bydd yr arian yma yn adfywio'r adeilad rhestredig Gradd II ac yn digido'r casgliad mwyaf o ddeunydd mwyngloddio yn y byd. Bydd y Sefydliad yn dod yn Ystafell Gyffredin ar gyfer y Gogledd Fawr, man cyhoeddus yn adrodd hanes gorffennol diwydiannol y Gogledd Ddwyrain, ac yn ysbrydoli'r genhedlaeth nesaf o beirianwyr ac arloeswyr.

Bydd ystod o fannau cyhoeddus yn darparu lle ar gyfer gweithdai addysgol a darlithoedd, yn ogystal â digwyddiadau fel cerddoriaeth fyw a chomedi.

O Ogledd Lloegr i Dde Cymru

Dyfarnwyd arian y Loteri Genedlaethol i dri phrosiect arall sy'n diogelu ac adfywio ardaloedd ôl-ddiwydiannol ledled Cymru a Lloegr: bydd prosiectau Treftadaeth Treflun yn adfywio ardaloedd hanesyddol Blaenafon yn Ne Cymru a Mansfield yn Swydd Nottingham; ac mae Cyngor Sir Nottingham a phartneriaid lleol wedi derbyn arian i gynnwys trigolion i ddatgelu a rhannu gorffennol diwydiannol a mwyngloddio Coedwig Sherwood.

Meddai Cadeirydd CDL, Syr Peter Luff: “Newidiodd diwydiant, gweithgynhyrchu a pheirianneg Prydain y byd. Roedd lleoedd fel y Sefydliad Mwyngloddio, a chymunedau fel y rhai yn Swydd Nottingham a Blaenafon, yn ganolog i’r foment bwysig hon yn ein hanes. Dyna pam yr ydym yn buddsoddi £8.6 miliwn i helpu cymunedau lleol i ailgysylltu â'u treftadaeth ac i archwilio a dathlu ein gorffennol diwydiannol.

“Credwn fod gan dreftadaeth ddiwydiannol bwerus Prydain rôl i'w chwarae wrth annog cenedlaethau'r dyfodol i ddewis gyrfaoedd STEM. Bydd y pedwar prosiect nid yn unig yn ysbrydoli talent newydd, ond hefyd yn darparu cyfleoedd hyfforddi ac addysg sydd eu hangen. “

Prosiectau a ariennir:

Blaenafon: Treftadaeth Treflun Blaenafon £1.2m 

Newcastle: Adfywio Sefydliad Mwyngloddio a chreu Ystafell Gyffredin £4.1m

Coedwig Sherwood: From Miner to Major: the Real Sherwood Forest £2.4m 

Swydd Nottingham: Ardal Gadwraeth Mansfield's Market Place £849,100

Yn ôl i ben y dudalen