Grantiau ar gyfer parciau a mynwentydd

Young people getting involved with the Living Windows for Cumbernauld project
Mae parciau a mynwentydd hanesyddol yn lleoedd gwerthfawr wrth galon cymunedau lleol. Rydym yn darparu grantiau am brosiectau i adfer a'u trawsnewid i bawb eu mwynhau.

Drwy ddefnyddio grantiau Parciau i Bobl, gall eich sefydliad yn gwneud gwahaniaeth go iawn gan ofalu am y dreftadaeth sy'n gwneud parciau a mynwentydd yn arbennig, gwella lles pobl  a'u gwybodaeth am yr ardal, ac yn gwneud cymunedau yn lleoedd gwell i fyw a gweithio ynddynt ac ymweld â nhw.

Mae grantiau llai hefyd ar gael drwy ein rhaglenni Rhannu Treftadaeth ac Ein Treftadaeth.

Os ydych yn meddwl am wneud cais am grant ar gyfer parc neu fynwent, mae'n werth i chi edrych ar barciau lleol a gefnogwyd gan CDL a'r rhain sydd gan Wobrau Baner Werdd:

  • Adfer Parc Bute, Caerdydd: Mae Parc Bute yn barc rhestredig gradd I yng Nghaerdydd a gafodd ei adferer mwyn diogelu a gwella un o atyniadau mwyaf poblogaidd Caerdydd 
  • Parc Tollcross Park, Glasgow: Lleolir Parc Tollcross yng nghalon East End o Glasgow. Gwnaeth y prosiect ffocysu ar adfer tirwedd y parc, gan gynnwys y Gerddi Muriog Fictoraidd
  • Gerddi Castell Antrim, Swydd Antrim: Cafodd Gerddi Castell Antrim yng gogledd Iwerddon eu trawsnewid o barc wedi'i esgeuluso a'i danddefnyddio i le awyr agored anhygoel sy'n awr yn cael ei fwynhau gan bobl leol ac ymwelwyr
  • Parc Scone a Devon, Newark: Gwnaeth y prosiect hwn ffocysu ar amrediad o waith i wella'r olwg a mynediad o Barc Scone a Devon
  • Parck Dartmouth, West Bromwich: Mae teithiau cerdded aml 'archwilio a chanfod' wedi cael eu creu ym Mharc Dartmouth er mwyn galluogi preswylwyr lleol i ganfod mwy am y parc oddi wrth geidwaid parc
  • Parc Roberts, Saltaire: Lleolir Parc Roberts tu fewn Safle Treftadaeth y Byd Saltaire ac yn gartref i chwe strwythur rhestredig. Mae adfer y parc yn un o brif amcanion cynllun rheoli Safle Treftadaeth y Byd
Yn ôl i ben y dudalen