Cofrestrwch a lawrlwythwch y pecyn cymorth

Rydym wrth ein bodd eich bod am gymryd rhan yn ymgyrch #DiolchYnFawr y Loteri Genedlaethol. Dyma beth sydd angen i chi ei wneud nesaf.

Cofrestrwch eich diddordeb

Llenwch ychydig o fanylion i roi gwybod inni fod gennych ddiddordeb mewn cymryd rhan yn yr ymgyrch o 3-9 Rhagfyr. Ar hyn o bryd, yr ydym yn gofyn am fanylion cyswllt fel y gallwn gadw mewn cysylltiad â chi am yr ymgyrch wrth i gynllunio fynd rhagddo.

Tua diwedd mis Hydref byddwn yn anfon ffurflen newydd i bawb sydd wedi cofrestru i lenwi holl fanylion eich cynnig, gan gynnwys dolenni gwefan i wybodaeth am eich cynnig a'ch Telerau ac Amodau. Defnyddir y manylion hyn i boblogi ein map chwiliadwy o atyniadau sy'n cymryd rhan

Lawrlwytho’r Pecyn Cymorth

  • Darllenwch ein canllaw cam wrth gam (neu lawrlwythwch isod).
  • Rydym hefyd wedi postio rhai Cwestiynau Cyffredin yn y Gymuned Ar-lein.
  • Hefyd, mae gennym rai enghreifftiau o Delerau ac Amodau a thempled datganiad i'r wasg, y gallwch ei lawrlwytho isod.
  • Rydym hefyd yn gweithio ar greu llu o asedau cyfryngau cymdeithasol ar gyfer Facebook, Instagram a Twitter a phoster A3 i'ch helpu i hyrwyddo'ch mynediad am ddim / cynnig am ddim, yn ogystal â rhai negeseuon cyfryngau cymdeithasol a awgrymir. Byddwn yn rhoi gwybod i chi cyn gynted ag y bydd y rhain yn barod.
  • A dyma rywfaint o arweiniad ar gyfer defnyddio ein logo i'w gadw mewn cof wrth hyrwyddo'ch cynnig am ddim ar eich gwefan.

Dylech fodloni eich hun bod yr arweiniad, y pecyn cymorth a'r cynnig yn briodol i'w defnyddio gennych chi (ac os oes angen cael cyngor cyfreithiol eich hun).

Yn ôl i ben y dudalen