Dweud diolch i chwaraewyr y Loteri Genedlaethol

Chwaraewyr y Loteri Genedlaethol yn mwynhau #DiolchYnFawr y llynedd
Diolchwch i chwaraewyr y Loteri Genedlaethol y Nadolig yma drwy roi anrheg fach i rai sydd â thocynnau.

Yn dilyn llwyddiant yr ymgyrch #DiolchYnFawr y llynedd, rydyn ni’n gofyn unwaith eto i chi ddiolch iddyn nhw – a dangos fod eu harian wedi’i wario’n dda – drwy gynnig mynediad am ddim, neu ryw bethau eraill.

Dywedodd y rhai a gymerodd ran y llynedd ei bod “yn fenter wych i hyrwyddo arian y Loteri” (Eglwys Sant Charles Borromeo, Hull) a “chyfle gwych i ni ddenu ymwelwyr newydd” (Jodrell Bank Discover Centre).

Yn 2018, bydd mwy o ddosbarthwyr y Loteri Genedlaethol - gan gynnwys y celfyddydau, chwaraeon a chymunedau - yn cymryd rhan yn y dathliad wythnosol o 3 Rhagfyr, ac yr ydym eto'n gofyn i atyniadau ymwelwyr sydd wedi’u hariannu gan CDL i ymuno â nhw. Os ydych chi eisoes yn cynnig mynediad am ddim, beth am gynnig taith dywys am ddim, ambell docyn am ddim i arddangosfa, sgwrs gydag arbenigwr neu weithdy di-dâl?

Darparwn ni’r holl offer a’r wybodaeth berthnasol ar eich cyfer er mwyn cynnal y cynnig am ddim yma a bydd y Loteri Genedlaethol a Chronfa Dreftadaeth y Loteri yn eich cefnogi ar y wefan, cyfryngau cymdeithasol ac yn y wasg. Bydd manylion yr ymgyrch yn ymddangos ar 37,000 o sgriniau digidol y Loteri Genedlaethol.

Eisiau ymuno â hwyl yr ŵyl? 

Darganfyddwch beth i’w wneud nesaf, darllenwch am gynigion y llynedd, ac yna cofrestrwch eich cyfranogiad a lawrlwytho’r offer er mwyn dechrau cynllunio eich cynnig am ddim.

Rydyn ni wedi cynnwys rhai o’r Cwestiynau sy’n codi ar y Gymuned Ar-lein – os oes unrhyw beth yr ydyn ni wedi’i fethu, mae croeso i chi roi eich sylwadau.

Yn ôl i ben y dudalen