Dweud diolch i chwaraewyr y Loteri Genedlaethol

Parc Cassiobury
Diolchwch i chwaraewyr y Loteri Genedlaethol y Nadolig yma drwy roi anrheg fach i rai sydd â thocynnau.

Oni bai am chwaraewyr y Loteri Genedlaethol, ni fyddai’r £7.7 biliwn o’r arian sydd wedi’i ddyfarnu i fwy na 42,000 o brosiectau ers 1994, yn bosibl.

Fis Rhagfyr yma, rydyn ni’n gofyn i chi ddiolch iddyn nhw – a dangos fod eu harian wedi’i wario’n dda – drwy gynnig mynediad am ddim, neu ryw bethau eraill.

Mae Fferm a Thŷ Gressenhall, Tŷ Gainsborough ac Oriel Watts eisoes wedi rhagbrofi’r cynnig yma, gan weld cynnydd yn y nifer a demograffeg eang yr ymwelwyr o’i gymharu ag adegau eraill, gan dderbyn ymateb cadarnhaol yn gyffredinol.

Nawr, fel rhan o ddathliad mis o hyd y Loteri Genedlaethol, rydyn ni’n gofyn i atyniadau ymwelwyr sydd wedi’u cefnogi gan CDL i gymryd rhan mewn wythnos genedlaethol sy’n cynnig gweithgarwch treftadaeth am ddim o 11 – 17 Rhagfyr. Os ydych eisoes yn cynnig mynediad am ddim, beth am gynnig coffi, taith dywys, tocynnau i arddangosfa ac ati?

Darparwn ni’r holl offer a’r wybodaeth berthnasol ar eich cyfer er mwyn cynnal y cynnig am ddim yma a bydd y Loteri Genedlaethol a Chronfa Dreftadaeth y Loteri yn eich cefnogi ar y wefan, cyfryngau cymdeithasol ac yn y wasg. Bydd manylion yr ymgyrch yn ymddangos ar 37,000 o sgriniau digidol y Loteri Genedlaethol.

Eisiau ymuno? 

Darganfod beth i’w wneud nesaf, darllenwch am gynigion am ddim Tŷ Gainsborough a Gressenhall, ac yna cofrestrwch eich cyfranogiad a lawrlwytho’r offer er mwyn dechrau cynllunio eich cynnig am ddim.

Rydyn ni wedi cynnwys rhai o’r Cwestiynau sy’n codi ar y Gymuned Ar-lein – os oes unrhyw beth yr ydyn ni wedi’i fethu, mae croeso i chi roi eich sylwadau. Byddwn ni’n cynnal sgwrs fyw am ddim ddydd Iau 12 Hydref gyda gwesteion arbennig sydd wedi cynnig mynediad am ddim o’r blaen, er mwyn rhoi cyngor i chi.

Yn ôl i ben y dudalen