Canllaw cam wrth gam

Felly, mae gennych chi ddiddordeb mewn cymryd rhan yn ymgyrch #DiolchynFawr y Loteri Genedlaethol? Gwych! Dyma beth i'w wneud nesaf, mewn 10 cam hawdd.
  1. Yn gyntaf, penderfynwch beth allwch chi ei gynnig, pryd rydych chi am ei gynnig, ac i bwy.
  2. Edrychwch ar y Cwestiynau Cyffredin a bostiwyd gennym ar y Gymuned Ar-lein, a gofynnwch i ni unrhyw gwestiynau y gallem fod wedi eu methu.
  3. Cofrestrwch eich bwriad i gymryd rhan a lawrlwytho'r pecyn cymorth.
  4. Rhaid i chi fod â set o Delerau ac Amodau ar waith er mwyn cymryd rhan yn yr ymgyrch #DiolchynFawr, ac anfon dolen gyswllt atom er mwyn i ni ei gyhoeddi ar y wefan. Mae mwy am hyn yn ein Cwestiynau Cyffredin.
  5. Ymunwch â'n sgyrsiau ar ein Cymuned Ar-lein i glywed gan atyniadau ymwelwyr sydd eisoes wedi rhedeg hyrwyddiadau cynnig rhad ac am ddim, a gofyn iddynt unrhyw gwestiwn sydd gennych.
  6. Rhowch wybod i bawb eich bod yn cymryd rhan ar y wefan, trwy eich gwefan ac ar gyfryngau cymdeithasol (bydd ein pecyn cymorth y gellir ei lawrlwytho yn cynnwys asedau cyn bo hir i helpu gyda hyn).
  7. O ddiwedd mis Tachwedd, rhannwch ein map chwiliadwy o atyniadau treftadaeth sy'n cymryd rhan ar eich gwefan a sianelau cyfryngau cymdeithasol (byddwn yn anfon y ddolen i chi cyn gynted ag y bydd ar gael).
  8. Dywedwch wrth eich cyfryngau lleol am eich cynnig am ddim mae templed datganiad i'r wasg yn y pecyn cymorth.
  9. Rhwng 3 a 9 Rhagfyr, rhowch gynnig am ddim! A sicrhewch eich bod yn cymryd llawer o luniau ac yn eu postio ar gyfryngau cymdeithasol gan ddefnyddio’r hasnod #DiolchynFawr, gan annog ymwelwyr i wneud yr un peth.
  10. Llenwch y ffurflen adborth ac anfonwch yn ôl atom erbyn 9 Rhagfyr i ddweud wrthym sut aeth eich cynnig.
Yn ôl i ben y dudalen