Deall y Rhyfel Byd Cyntaf

Milwr Prydeinig yn helpu menyw ar fferm i gasglu y cnydau ar y Ffrynt Cartref
Fe wnaeth y Rhyfel Byd Cyntaf effeithio ar filiynau ar draws y byd gan lunio'r byd rydym yn byw ynddo.

Mae'r Canmlwyddiant yn gyfle i ddeall y rhyfel, dadorchuddio ei straeon ac archwilio beth mae'n ei olygu i ni heddiw. Rydym yn ariannu prosiectau ar draws y DU sydd ddim yn canolbwyntio'n unig ar y digwyddiadau o 1914-1918, ond hefyd ar y newidiadau parhaol ddaeth wedyn o ganlyniad i’r rhyfel. Mae'r profiadau y milwyr, rôl menywod, y lleoedd yr effeithiwyd arnynt gan y rhyfel, y ffordd y mae wedi cael ei goffáu a’i dehongli ers hynny - y rhain i gyd yn rhannau pwysig o'n treftadaeth Rhyfel Byd Cyntaf.

Rydym am gefnogi prosiectau sy'n cyflwyno safbwyntiau newydd a gwahanol am y rhyfel ac yn amlygu straeon heb eu dweud o'r blaen.

Yr ydym eisoes wedi ariannu dros 1,000 o brosiectau Canmlwyddiant Rhyfel Byd Cyntaf ar hyd a lled y DU. Caiff prosiectau eu harwain gan bob math o sefydliadau, gan gynnwys grwpiau ieuenctid, cymdeithasau trigolion, grwpiau anabledd a ffydd a chymdeithasau hanes lleol, yn ogystal ag amgueddfeydd, archifau a safleoedd hanesyddol.

Byddwn yn ariannu prosiectau Rhyfel Byd Cyntaf ar draws y Canmlwyddiant a thu hwnt ac yn hapus i weld grwpiau yn ymgeisio fwy nag unwaith.

Mae grantiau ar gael drwy Rhyfel Byd Cyntaf: ddoe a heddiw, Ein Treftadaeth, Gwreiddiau Ifanc a Grantiau Treftadaeth. Y rhaglen grantiau gyda'r ffurflen gais symlaf yw Rhyfel Byd Cyntaf: ddoe a heddiw, sy'n cynnig grantiau rhwng £3,000 a £10,000.

Os ydych yn ystyried gwneud cais i ni, gallwch cael eich ysbrydoli gan yr hyn a ariannwyd gennym eisoes, cael gwybod sut y gallwch gysylltu ag eraill a chael cyngor ar sut i gael cyllid. Os oes gennych syniad am brosiect penodol mewn golwg, efallai y bydd ein atebion i gwestiynau cyffredin yn ddefnyddiol.

Beth i'w ddarllen yn awr

Women taking part in a First World War play
A group visiting IWM Duxford as part of the Blinded by War project led by Insight Society Credyd: Brendan Kelly
Yn ôl i ben y dudalen