Cael eich ysbrydoli gan brosiectau Canmlwyddiant Rhyfel Byd Cyntaf

Cyfranogwr yn archwilio stondin yn un o'r gweithdai
Os hoffech wneud prosiect Canmlwyddiant Rhyfel Byd Cyntaf ac eisiau gwybod beth sy'n bosibl, yna edrychwch ar rai o'r prosiectau a ariannwyd gennym yn barod.

Archwilio straeon lleol

Gall edrych ar sut y gwnaeth y Rhyfel Byd Cyntaf effeithio ar eich ardal leol ddatgelu straeon difyr. Mae'r prosiectau hyn yn dangos sut y gallwch gynnwys eich cymuned wrth edrych ar y pynciau o ddiddordeb iddynt - o ysbytai, cofebion a milwyr rhyngwladol, i ymgyrchwyr lleol, nyrsys a gwrthwynebwyr cydwybodol.

Safbwyntiau newydd

Mae rhai straeon o'r Rhyfel Byd Cyntaf yn fwy hysbys nag eraill. Mae'r Canmlwyddiant yn gyfle i daflu goleuni ar rai o agweddau llai adnabyddus y rhyfel, ac i ddatgelu rhai o'r manylion sy'n dyfnhau ein dealltwriaeth o'r rhyfel.

Hanesion sefydliadol

Mae llawer o'r cyrff yr ydym yn eu hadnabod heddiw wedi chwarae rhan yn y Rhyfel Byd Cyntaf, neu wedi eu sefydlu o ganlyniad iddo. Dyma rai prosiectau oedd yn galluogi elusennau i ail-ymgysylltu â'u gorffennol.

Darllenwch fwy am brosiectau tebyg yn y blog yma am weithredu gwirfoddol yn y Rhyfel Byd Cyntaf.

Denfyddio casgliadau

Mae amgueddfeydd ac archifau yn aml yn berchen ar neu yn prynu casgliadau o ddogfennau, lluniau neu arteffactau sy'n dal yr allwedd i rannau o hanes a allai gael ei anghofio fel arall. Dyma rai enghreifftiau:

Gweithgareddau creadigol

Bydd pobl yn awyddus i gymryd rhan yn eich prosiect mewn amrywiaeth o ffyrdd. Dyma rai prosiectau sydd wedi edrych ar y Rhyfel Byd Cyntaf trwy ddrama, barddoniaeth, ffilm a chelf weledol.

Cynnwys pobl ifanc

Dyma rai yn unig o'r nifer o brosiectau sydd wedi galluogi pobl ifanc i gloddio o dan wyneb y Rhyfel Byd Cyntaf, a chael gwybod sut y mae'n berthnasol iddynt hwy.

Blogiau

Os ydych am gael gwybod mwy am bwnc penodol, darllenwch ein blogiau gwadd ar Menywod yn y Rhyfel Byd Cyntaf, Gwrthwynebwyr Cydwybodol, Ymgyrch Gallipoli, pobl anabl yn y Rhyfel Byd Cyntaf ac Brwydr y Somme.

Beth i ddarllen nesaf

Yn ôl i ben y dudalen