Cysylltu ag eraill yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf Canmlwyddiant

Attending a research event
Gallwch gael cymorth gyda'ch prosiect a chreu cysylltiadau â'r hyn y mae pobl eraill yn ei wneud.

Canolfannau Ymgysylltu Rhyfel Byd Cyntaf

Mae cymorth ar gael drwy'r Canolfannau Ymgysylltu Rhyfel Byd Cyntaf, sydd wedi'u lleoli mewn prifysgolion. Mae'r canolfannau hyn yn cynnal digwyddiadau, rhoi grwpiau cymunedol mewn cysylltiad ag ymchwilwyr prifysgol, a gallu eich cyfeirio tuag at adnoddau defnyddiol. Gallwch ganfod mwy ar wefan Canolfannau Ymgysylltu Rhyfel Byd Cyntaf.

Canolfan Canmlwyddiant Rhyfel Byd Cyntaf ar Historypin

Mae Historypin wedi creu canolfan Canmlwyddiant Rhyfel Byd Cyntaf i gynnal prosiectau a ariennir gan CDL, y gallwch ei weld drwy ddilyn y ddolen isod. Gallwch sefydlu tudalen prosiect, llwytho lluniau, ffilmiau a dogfennau hanesyddol, hyrwyddo eich gweithgareddau prosiect a cofnodi'r hyn rydych wedi ei wneud.

Archif Gwe DU y Llyfrgell Brydeinig

Mae'r Archif Gwe DU y Llyfrgell Brydeinig yn cymryd cipluniau o wefannau ac yn eu cadw ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol, ymhell ar ôl i'r gwefannau gwreiddiol ddiflannu neu gael eu newid. Bydd yr holl wefannau a grëwyd gan brosiectau Canmlwyddiant Rhyfel Byd Cyntaf a ariennir gan CDL yn ymddangos yn y Archif we y DU. Gweld rhai cyntaf o’r safleoedd archif yma.

Os ydych yn creu gwefan Canmlwyddiant Rhyfel Byd Cyntaf, anfonwch yr URL (cyfeiriad gwe) atom gyda'ch rhif cyfeirnod prosiect. Gallwch hefyd enwebu safle ar gyfer archifo.

Partneriaeth Canmlwyddiant Rhyfel Byd Cyntaf

Mae llawer o grwpiau sydd yn nodi y Canmlwyddiant yn rhan o bartneriaeth Canmlwyddiant Rhyfel Byd Cyntaf, dan arweiniad Amgueddfeydd Rhyfel Ymerodrol. Yma gallwch gyfnewid syniadau, adnoddau mynediad, gweld beth mae pobl eraill yn ei wneud, a rhestrwch eich digwyddiadau.

Bywydau y Rhyfel Byd Cyntaf

Mae Bywydau y Rhyfel Byd Cyntaf yn lwyfan digidol sy'n adrodd hanesion bywyd pobl o Brydain a'r Gymanwlad a fu'n gwasanaethu mewn lifrai neu wedi gweithio ar y ffrynt cartref yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf, a grëwyd gan Amgueddfeydd Rhyfel Ymerodrol. Yma, gallwch lwytho a chysylltu tystiolaeth am Stori Bywyd rhywun. Gallwch hefyd adeiladu cymunedau o bobl, gan gysylltu ffrindiau a theulu.

Os yw eich prosiect yn cael ei ariannu drwy Rhyfel Byd Cyntaf: ddoe a heddiw, Ein Treftadaeth, Gwreiddiau Ifanc neu Grantiau Treftadaeth, mae CDL yn rhoi caniatâd i chi gydymffurfio â telerau ac amodau y Rhyfel Byd Cyntaf ac i lwytho delweddau digidol neu destun gafodd ei greu fel rhan o’ch prosiect (fel ffotograffau neu lythyrau digidol).

Cofebion Rhyfel DU

Os ydych yn dymuno gwneud prosiect sy'n cynnwys cofeb ryfel, ewch i www.ukwarmemorials.org.

Beth i ddarllen nesaf

Yn ôl i ben y dudalen