Pwy ydym ni

Mae ein staff a'r rheini sy'n gwneud y penderfyniadau yn dod o wahanol gefndiroedd, gan ddod ag amrywiaeth o sgiliau a phrofiadau i'r sefydliad.

O Gaerdydd i Gaeredin ac o Belfast i Birmingham, mae gennym ni swyddfeydd ar draws y wlad. Mae pobl leol sy'n gwybod am y dreftadaeth sy'n bwysig i chi ac yn ei deall wrth law i helpu i ddatblygu a rheoli eich prosiect.

Mae ein prif swyddfa yn Llundain. Yma mae ein timau cyfathrebu, cyllid, technoleg gwybodaeth, gwasanaethau cyfreithiol, gwasanaethau swyddfa, adnoddau dynol, strategaeth a datblygu busnes wedi’u lleoli. Mae gan y sefydliad dros 270 aelod o staff, 15 ymddiriedolwr a dros 70 aelod o bwyllgorau lleol sy'n helpu i wneud penderfyniadau am grantiau ym mhob rhanbarth yn Lloegr ac yng ngwledydd eraill y DU.

Dewch i gael gwybod mwy am y canlynol:

 

Yn ôl i ben y dudalen