Pwyllgorau

Mae'r Bwrdd Ymddiriedolwyr yn dirprwyo grym i bwyllgorau, sy'n gwneud penderfyniadau am geisiadau am grant sydd werth rhwng £100,000 a £2 filiwn, yn ogystal â cheisiadau o dan y rhaglen Grantiau ar gyfer Mannau Addoli.

Mae 12 pwyllgor i gyd – un ar gyfer pob rhanbarth yn Lloegr, yn ogystal â Chymru, yr Alban a Gogledd Iwerddon. Maen nhw’n cynnwys pobl sy'n teimlo'n gryf am dreftadaeth yn eich ardal, ac wedi'u recriwtio drwy hysbyseb agored. Mae'r pwyllgorau'n cael eu cefnogi gan dimau asesu grantiau yn y wlad neu'r rhanbarth perthnasol.

Gallwch gael gwybodaeth am ein pwyllgorau yma:

    Dwyrain Lloegr
    Dwyrain Canolbarth Lloegr
    Llundain
    Gogledd Ddwyrain Lloegr
    Gogledd Orllewin Lloegr
    Gogledd Iwerddon
    Yr Alban
    De Ddwyrain Lloegr
    De Orllewin Lloegr
    Cymru
    Gorllewin Canolbarth Lloegr
    Swydd Efrog a Humber

 

Yn ôl i ben y dudalen