Karen Brookfield

Credyd: Annika Johnemark
Dirprwy Gyfarwyddwraig Datblygu Busnes a Strategaeth

Ymunodd Karen â Chronfa Dreftadaeth y Loteri ym 2002 fel Dirprwy Gyfarwyddwraig â chyfrifoldeb am Fynediad a Dysgu, ac Amgueddfeydd, Llyfrgelloedd ac Archifau. Erbyn hyn mae hi'n llywio strategaeth, ymchwil a geiriolaeth CDL ar draws ystod o feysydd treftadaeth.

Mae ganddi radd mewn Ieithoedd Modern a Chanol Oesol o Brifysgol Caergrawnt. Cychwynnodd ei gyrfa yn y Llyfrgell Brydeinig - yn Guradur arbennigol yn Adran Casgliadau Gorllewin Ewrop. Wedi hynny fe'i penodwyd yn Bennaeth Addysg ac yna'n Bennaeth Rhaglenni Cyhoeddus - yn gyfrifol am arddangosfeydd, addysg, cyfryngau newydd, digwyddiadau cyhoeddus a gwasanaethau ymwelwyr.

 

Yn ôl i ben y dudalen