Arweiniad cynllun gweithgaredd

23/10/2012

Mwy o wybodaeth (lawrlwytho uniongyrchol)

Arweiniad hanfodol i'r rhai sy'n gwneud cais i'n rhaglen Grantiau Treftadaeth a Parciau i Bobl, gan eich helpu i gynllunio y gweithgareddau y byddwch yn eu cynnig i'r cyhoedd.

Bydd hefyd yn ddefnyddiol ar gyfer unrhyw un sydd yn meddwl am brosiect o unrhyw faint ar gyfer unrhyw un o'n rhaglenni grant os hoffent ddeall mwy am ddatblygu cynulleidfa, yn enwedig y rheiny sydd yn creu datganiadau gweithgareddau ar gyfer ceisiadau Grantiau ar gyfer Mannau Addoli, Treftadaeth Treflun a Menter Treftadaeth.

Yn ôl i ben y dudalen