Dyddiadau cau ar gyfer ymgeisio a phenderfyniadau ariannu

Mae dyddiadau cau ar gyfer ceisiadau grant yn amrywio, gan ddibynnu ar faint rydych chi'n gofyn amdano, y rhaglen grant, a lleoliad eich prosiect.

Edrychwch ar dudalen y rhaglen grant berthnasol am fanylion dyddiadau cau a dyddiadau penderfyniadau ariannu ar gyfer y canlynol: Grantiau Treftadaeth (ceisiadau grant dros £1 miliwn), Treftadaeth Gydnerth neu Fenter Treftadaeth (ceisiadau grant mwy na £1 miliwn). Mae'r dyddiadau cau ar gyfer ceisiadau am Grantiau Treftadaeth a Menter Treftadaeth mwy na £1 miliwn yn benodol i'ch ardal chi. Caiff y rhain eu rhestru isod.

Nid oes ddyddiadau cau ar gyfer ceisiadau grant o dan £100,000. Mae hyn yn cynnwys pob cais ar gyfer y rhaglenni Rhannu Treftadaeth, Ein Treftadaeth, Gwreiddiau Ifanc, Rhyfel Byd Cyntaf: ddoe a heddiw a Threftadaeth Gydnerth. Fodd bynnag, rydym yn lansio ein fframwaith ariannu newydd ddechrau 2019 ac felly ni fyddwn yn derbyn ceisiadau o dan y rhaglenni hyn ar ôl 18 Ionawr 2019.

I'r rhai sydd wedi cael pas rownd gyntaf fel rhan o raglen Parciau i Bobl, gweler dyddiadau cau yr ail rownd isod: 

  • 12pm (Hanner dydd) Mercher 3 Medi 2018; a
  • 12pm (Hanner dydd) Gwener 1 Mawrth 2019

Gwneir rhai penderfyniadau ar gefnogi ceisiadau neu beidio gan ein Bwrdd Ymddiriedolwyr. Gwneir penderfyniadau eraill mewn cyfarfodydd misol neu chwarterol yn eich ardal chi. Rydym wedi rhestru dyddiadau’r cyfarfodydd lleol isod i ddangos i chi pryd fyddwch chi’n debygol o dderbyn penderfyniad ariannu.

Isod gallwch weld dyddiadau cau a phenderfyniadau ar gyfer Cymru. Os hoffech weld dyddiadau cau ar gyfer gweddill y DU, cliciwch ar y dudalen Saesneg.

Cymru

Dyddiadau cau

Ceisiadau am Grantiau Treftadaeth neu Fenter Treftadaeth o dan £1 miliwn – rhaid i ni dderbyn eich cais rownd gyntaf a'r holl ddogfennau ategol erbyn:​

  • 24 Mai 2018 am benderfyniad ym mis Awst 2018
  • 16 Awst 2018 am benderfyniad ym mis Tachwedd 2018
  • Ar gyfer ceisiadau ail rownd yn unig: 30 Tachwedd 2018 am benderfyniad ym mis Mawrth 2019 

Penderfyniadau cyllido

Cyfarfodydd chwarterol ar geisiadau am grantiau rhwng £100,000 ac £1 miliwn, ceisiadau ail rownd i’r rhaglenni Treftadaeth Treflun, Partneriaethau Tirwedd, Parciau i Bobl a Grantiau Treftadaeth hyd at £1m:

  • 5 Medi 2018
  • 21 Tachwedd 2018
  • 5 Mawrth 2019
     
Yn ôl i ben y dudalen