Sut i wneud cais

Byddwch yn cyflwyno eich mynegiant o ddiddordeb*, ffurflen ymholi cais neu ffurflen cais drwy ein porth ymgeisio ar-lein.

Os ydych eisoes wedi cyflwyno cais neu ffurflen ymholiad prosiect/ mynegiant o ddiddordeb, rydych eisoes wedi eich cofrestru ar ein porth ymgeisio. Defnyddiwch yr un cyfeiriad e-bost a chyfrinair i fewngofnodi eto pan fyddwch yn barod i ymgeisio, a dechrau ffurflen gais newydd.

Os nad ydych eisoes wedi cofrestru, bydd angen i chi sefydlu cyfrif defnyddiwr newydd. Unwaith y byddwch wedi cofrestru, bydd gennych fynediad sydyn at y porth drwy ddolen ym mhennyn y wefan. Os byddwch yn derbyn grant, byddwch hefyd yn defnyddio'r porth i wneud ceisiadau am daliadau grant, cyflwyno adroddiadau cynnydd a gwneud cais am ddeunyddiau cydnabod.

Os ydych eisiau gweld y cwestiynau fydd yn cael eu gofyn i chi cyn cofrestru, edrychwch ar y ffurflen gais PDF i gyfeirio ati ar y dudalen berthnasol o'r rhaglen grant.

Cyn i chi gyflwyno'ch cais:

  • sicrhewch eich bod wedi llenwi pob adran yn y ffurflen
  • sicrhewch eich bod wedi cynnwys yr holl ddogfennau ategol a rhestrwyd
  • cysylltwch â ni os nad ydych yn sicr pa ddogfennau ategol i'w hanfon
  • dylech greu a chadw copïau o unrhyw ddogfennau copi caled y byddwch yn eu hanfon atom gan ei bod yn bosibl y byddwn yn gofyn cwestiynau am y rhain.

Os nad ydych yn sicr pa raglen sydd fwyaf addas ar gyfer eich anghenion, neu os oes gennych unrhyw gwestiynau eraill, cysylltwch â ni. Rydym hefyd yn eich cynghori i gysylltu cyn cofrestru, neu cyn llenwi ffurflen ymholiad prosiect neu eich cais llawn.

Nodwch, os gwelwch yn dda, mai dim ond ag un sefydliad y caiff eich cyfeiriad e-bost fod yn gysylltiedig. Fydd dim modd i chi ddefnyddio'r un cyfeiriad i gofrestru mudiad arall ar ein porth ymgeisio.

Os ydych chi'n unigolyn sy'n gwneud cais dan raglen Ein Treftadaeth, nodwch eich manylion cysylltu eich hun lle y cyfeirir at 'sefydliad'.

* Mae'r ffurflen mynegiant o ddiddordeb yn benodol i Rhyfel Byd Cyntaf: ddoe a heddiw a rhaglenni Grantiau Cychwyn.

Os oes gennych gwestiwn am wneud cais, neu gyflawni prosiect, ymunwch â'n Cymuned Ar-lein i gael cyngor oddi wrth grantïon sydd eisoes wedi gorffen prosiect eu hun.

Yn ôl i ben y dudalen