Amgylchedd a pherfformiad adeilad

26/09/2016

Mwy o wybodaeth (lawrlwytho uniongyrchol)

Mae amgylchedd adeilad yn cyfeirio at ffactorau amgylcheddol sy'n effeithio ar adeilad – megis dŵr, golau, gwres a llygredd.

Mae perfformiad adeilad yn disgrifio sut mae'r adeilad yn ymateb i'w amgylchedd a'r amodau a amlinellwyd uchod, h.y. trwy gymedroli'r tymheredd oherwydd ei furiau cerrig trwchus.

Bydd y canllaw arfer da hwn yn:

  • esbonio'r camau sy'n gysylltiedig â deall eich adeilad a'i berfformiad
  • eich helpu i feddwl am y ffordd y gallwch ddefnyddio'r adeilad i gefnogi amcanion eich prosiect
  • eich helpu i osgoi'r problemau cyffredin a allai arwain at niwed costus yn y dyfodol
Yn ôl i ben y dudalen