Arweiniad cynllun cadwraeth

25/10/2012

Mwy o wybodaeth (lawrlwytho uniongyrchol)

Bydd yr arweiniad yma yn eich helpu i baratoi cynllun cadwraeth neu i gomisiynu arbenigwr i'ch helpu. Mae'n dweud wrthych sut y gall eich helpu i reoli eich safle a dylunio eich prosiect.

Mae hwn yn ddarllen hanfodol i'r rheiny sydd yn gwneud cais i'r rhaglen Grantiau Treftadaeth ar gyfer prosiectau sydd yn ymwneud â gwaith cyfalaf, gyda ceisiadau dros £2miliwn neu fwy.

Yn ôl i ben y dudalen