Polisi cwcis

Yn debyg i lawer o wefannau, yn ogystal â'r wybodaeth yr ydych yn ei rhoi i ni, gall gwybodaeth a data gael eu casglu'n awtomatig drwy ddefnyddio cwcis.

Cwcis yw ffeiliau testun bychain y gall y Safle eu defnyddio i adnabod defnyddwyr mynych a'n galluogi ni i arsylwi ar eich ymddygiad a chreu data crynswth er mwyn gwella'r Safle ar eich cyfer. Er enghraifft, bydd cwcis yn dweud wrthym a wnaethoch edrych ar y safle gyda sain neu gyda thestun ar eich ymweliad diwethaf.  

Rydym yn defnyddio Google Analytics ar ein Safle. Mae hyn yn golygu ein bod yn defnyddio cwcis i gyfrif nifer yr ymwelwyr untro a'r rhai sy'n dychwelyd fwy nag unwaith i'n Safle yn ogystal â data arall i’n helpu monitro a gwella defnydd y Safle. 

Mae'r Safle yn cynnwys dolenni at wahanol sianeli cyfryngau cymdeithasol ac mae'n cynnig opsiynau i 'rannu' gwybodaeth. Wrth ddewis dolen a dewis derbyn gwasanaeth o'r fath, efallai y byddwch yn dod wyneb yn wyneb â chwci. Nid yw CDL yn gyfrifol am gynnwys gwefannau trydydd partïon ac nid yw'n rheoli dosbarthu'r cwcis hyn. Dylech edrych ar wefan y trydydd parti perthnasol i gael mwy o wybodaeth.

Optio allan

Gall rhai o'n cwmnïau cysylltiedig ddefnyddio cwcis ar eu gwefannau eu hunain.  Nid oes gennym unrhyw fynediad at y cwcis hyn na rheolaeth drostynt, os bydd hyn yn digwydd.

Os nad ydych yn dymuno derbyn cwcis gennym ni nac unrhyw wefan arall, gallwch droi'r cwcis i ffwrdd ar eich porwr gwe: dilynwch gyfarwyddiadau darparwr eich porwr er mwyn gwneud hynny.  Yn anffodus, ni allwn dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw ddiffyg ar eich cyfrifiadur neu'r porwr gwe a osodwyd arno o ganlyniad i unrhyw ymdrech i doi'r cwcis i ffwrdd.

Mae'r rhan fwyaf o borwyr gwe yn caniatáu rhywfaint o reolaeth dros y rhan fwyaf o gwcis drwy osodiadau'r porwr. I ganfod mwy am gwcis, gan gynnwys sut i weld pa gwcis sydd wedi'u gosod a sut i'w rheoli a'u dileu, ewch i wefan aboutcookies neu wefan allaboutcookies.

Cwcis ar y Safle

Universal Analytics

Rydym yn defnyddio Universal Analytics i gasglu gwybodaeth ddienw am sut y defnyddir y Safle gam ymwelwyr. Rydym yn creu adroddiadau ar wybodaeth fel nifer o ymwelwyr i’r Safle, o ble maent wedi dod ac ar beth maent yn clicio, i’n helpu gwella’r Safle.

Darllenwch fwy ar dudalen preifatrwydd Google.

Dyma’r enwau cwcis Google Analytics:

  • _ga
  • _gat_UA-961845-11

AddThis

Rydym yn defnyddio AddThis i’ch helpu rhannu ein tudalennau ar rwydweithiau cymdeithasol gwahanol. Mae AddThis yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth ddienw ar sut mae defnyddwyr yn rhannu ein cynnwys.

Darllenwch fwy ar dudalen polisi preifatrwydd AddThis.

Dyma’r enwau cwcis AddThis:

  • _atuvc
  • _atuvs

YouTube

Caiff cwcis eu defnyddio gan YouTube i gynnal cywirdeb ystadegau fideos a’n helpu gwella profiad y safle. Canfyddir y rhain dim ond ar unrhyw dudalennau’n cynnwys fideos YouTube wedi’u mewnblannu.

Drupal

Mae gwefan CDL yn defnyddio system rheoli cynnwys Drupal. Mae Drupal yn defnyddio cwci i benderfynu os porwyr ymwelwyr i'r Safle wedi galluaogi JavaScript.

Dyma'r enw cwci Drupal:

  • has_js
Yn ôl i ben y dudalen