Effaith economaidd twristiaeth treftadaeth y DU ar yr Economi

05/03/2013

Mae Cronfa Dreftadaeth y Loteri (CDL) wedi gofyn i Oxford Economics ddefnyddio'r data mwyaf cyfredol i ddiweddaru adroddiad a gyflawnwyd ganddynt ym 2010 ar effaith economaidd y diwydiant twristiaeth treftadiaeth. Roedd yr astudiaeth honno'n mesur cyfradd y gweithgaredd economaidd a oedd yn gysylltiedig â thwristiaeth treftadaeth y DU.

Dengys yr adroddiad bod twristiaeth treftadaeth bellach yn cyfrannu £26.4biliwn i economi'r DU - £5.8biliwn yn fwy na'r amcangyfrif blaenorol a gyhoeddwyd ym 2010.

Yn ôl i ben y dudalen