A gaiff unigolion wneud cais?

FAQ Group:
Gwneud Cais

Caiff perchnogion treftadaeth preifat, gan gynnwys unigolion a sefydliadau dielw, wneud cais dan raglen grant Ein Treftadaeth yn unig. Rhaid i'r budd cyhoeddus o'r prosiect fod yn fwy na'r budd preifat.

Yn ôl i ben y dudalen