Oes gennych syniad mewn golwg?

Dywedwch wrthym amdano! Rydym bob amser yn awyddus i gefnogi mwy a grwpiau a mudiadau i edrych ar ôl a rhannu treftadaeth.

Rhaid i'r prosiectau yr ydym ni yn eu hariannu ganolbwyntio'n gryf ar dreftadaeth - edrychwch ar beth a gyllidwn i gael syniad o'r mathau o brosiectau yr ydym yn eu cefnogi.  Rhaid iddynt hefyd wneud gwahaniaeth ar gyfer treftadaeth, pobl a chymunedau. Am gyfle gwell o gael cyllid, dilynwch y camau syml isod.

Mae gennych syniad am brosiect - beth nesaf?

  • Penderfynwch ar y swm yr ydych ei eisiau - mae ein grantiau yn dechrau ar £3,000
  • Defnyddiwch yr offeryn Dod o hyd i'r rhaglen grant cywir sydd wedi'i seilio ar faint o grant a'r dreftadaeth rydych chi'n canolbwyntio arni
  • Dewiswch y rhaglen grant orau i chi, yn seiliedig ar y swm grant a'r dreftadaeth yr ydych yn canolbwyntio arni
  • Darllenwch yr arweiniad cais i weld os y gallwch gyrraedd gofynion y rhaglen yr ydych am ymgeisio amdani
  • Edrychwch ar ein harweiniad i'ch helpu i feddwl am ddatblygu eich prosiect
  • Anfonwch ymholiad prosiect atom. Nid yw'n rhan o'r broses asesu, ac fe roddwn adborth cyn i chi ymgeisio. Mae gwneud cais i'r rhaglen Rhannu Treftadaeth yn syml ac nid oes gennym ffurflen ymholiad prosiect ar gyfer y rhaglen yna. Pan ydych wedi darllen yr arweiniad ac wedi penderfynu beth yr ydych eisiau ei wneud gallwch fynd ymlaen a gwneud eich cais
  • Edrychwch ar ein cymunedau ar lein - efallai fod gan rywun arall atebion i'ch cwestiynau, neu efallai eu bod yn cynllunio rhywbeth tebyg, neu rywbeth a fydd o gymorth i chi.
  • Os byddwch angen mwy o gymorth mae gennym linell ymholiadau bwrpasol ar gyfer grantiau ac mae swyddogion datblygu mewn timau ar draws y DU wrth law i roi cymorth i chi yn ystod camau cyntaf cynllunio eich prosiect

Arhoswch i glywed yn ôl gennym cyn i chi ymgeisio. Byddwn yn eich helpu i sicrhau mai ni yw'r cyllidwr cywir ar eich cyfer a'ch bod wedi dewis y rhaglen gywir.

Yn ôl i ben y dudalen