Sut y gwneir penderfyniadau cyllido

Caiff pob cais ei asesu gan swyddogion gwaith achos profiadol wedi'u lleoli yn swyddfeydd CDL ledled y DU.

Maent yn edrych a yw'r prosiect yn berthnasol i dreftadaeth yn y DU a'r gwahaniaeth y bydd yn ei wneud. Bydd swyddogion gwaith achos hefyd yn asesu pa mor alluog y mae eich sefydliad i gyflawni'r prosiect, pa mor dda y mae wedi'i gynllunio, a gwerth am arian cyffredinol eich cynigion.

Gall yr asesiad gymryd rhwng wyth wythnos am geisiadau grant llai a sawl mis am symiau mwy. I gael mwy o fanylion am yr amserlenni a'r modd y caiff ceisiadau eu hasesu, gweler yr arweiniad ymgeisio ar gyfer y rhaglen yr ydych yn ymgeisio dani.

Yn dilyn yr asesiad gwneir penderfyniad a ddylid dyfarnu cyllid ai peidio. Yn dibynnu ar y rhaglen grant a'r swm yr ydych yn gwneud cais amdano, gwneir penderfyniadau cyllido gan ein:

Yn ôl i ben y dudalen