Rhyfel Byd Cyntaf: ddoe a heddiw

Grantiau o £3,000 i £10,000
Ymchwiliwch dreftadaeth y Rhyfel Byd Cyntaf gyda grantiau o £3,000–£10,000. Ffurflen gais fer sydd i'r rhaglen hon, ac mae'n addas ar gyfer y rhai sy'n gwneud cais am y tro cyntaf.

Cafodd y Rhyfel Byd Cyntaf effaith ar filiynau ledled byd gan siapio'r byd yr ydym yn byw ynddo. Mae'r Canmlwyddiant yn gyfle i ddeall y rhyfel yn well, darganfod ei straeon ac edrych beth y mae yn ei olygu i ni heddiw.

Dylai pawb gael y cyfle i ddarganfod mwy am y rhyfel a nodi'r Canmlwyddiant. Dyna pam ein bod yn darparu'r rhaglen grant arbennig hon ar gyfer prosiectau cymunedol.  Cewch wneud cais unrhyw bryd hyd at 2019. Rydym hefyd yn darparu grantiau o fwy na £10,000 ar gyfer prosiectau Rhyfel Byd Cyntaf drwy Ein Treftadaeth a Gwreiddiau Ifanc.

Mwy am y rhaglen grant yma

Rydym eisiau i'r prosiectau rydym yn ei ariannu i wneud gwahaniaeth go iawn i drefatdaeth, pobl a chymunedau, felly rydym yn asesu ceisiadau yn erbyn set o ganlyniadau. Gallwch ddarllen mwy am y rhain yn yr arweiniad ymgeisio. Fel lleiafswm, rydym yn disgwyl i brosiect y Rhyfel Byd Cyntaf gyflawni o leiaf un o'r canlyniadau ar gyfer pobl.

Gallwch ymgeisio'n gyflym ac yn rhwydd, ac fe fyddwn yn asesu eich cais o fewn wyth wythnos.

Os oes gennych gwestiwn am wneud cais, neu gyflawni eich prosiect, darllenwch drwy gwestiynau cyffredin Rhyfel Byd Cyntaf. Gallwch hefyd ofyn cwestiwn yn ein Cymuned Ar-lein i gael cyngor gan dderbynwyr grant sydd eisoes wedi gorffen eu prosiectau.

Pryd gallwch wneud cais

Nid oes dyddiadau cau o ran ymgeisio ar gyfer y rhaglen yma – gwnewch gais unrhyw bryd. Bydd eich cais yn cael ei drafod mewn cyfarfod ymgynghorol misol yn eich swyddfa Cronfa Dreftadaeth y Loteri (CDL) lleol. Yn dilyn y cyfarfod hwn, bydd penderfyniad ar eich cais gael ei wneud gan Bennaeth eich swyddfa CDL leol.

Fodd bynnag, rydym yn lansio ein Fframwaith Ariannu newydd yn gynnar yn 2019 ac felly ni fyddwn yn derbyn ceisiadau i’r rhaglen yma ar ôl 18 Ionawr 2019.

Prosiectau

Intergenerational workshop at Rockcliffe First School Credyd: Intergenerational workshop at Rockcliffe First School

Young people from North Tyneside found out how the First World War affected their local communities through a range of creative activities.

The piper playing his comrades into action is an iconic image of war.

As well as telling the stories of those who were lost, the project will feature events about the home front: the first ever Zeppelin air

Cynnwys perthnasol

Cafodd Ellis Humphrey Evans, sy'n fwy adnabyddus wrth ei enw barddol, Hedd Wyn, ei ddwyn i fyny yn Yr Ysgwrn ac mae'n fwyaf adnabyddus…
B-type Battle Buses have restored to working order the last known surviving B-type parts, and incorporate them into London Transport Museum's (LTM) permanent collection.
Yn ôl i ben y dudalen