Rhannu Treftadaeth

Grantiau o £3,000 i £10,000
Archwiliwch dreftadaeth eich cymuned gyda grant o £3,000 - £10,000. Mae'r rhwydd i wneud cais drwy'r rhaglen hon, gyda ffurflen gais fer a phenderfyniad cyflym.

O gofnodi atgofion personol i gadwraeth bywyd gwyllt, gall grant Rhannu Treftadaeth eich helpu i ddarganfod a rhannu eich treftadaeth leol. Ar gyfer grantiau o £3,000 - £10,000 i nodi Canmlwyddiant y Rhyfel Byd Cyntaf, gweler tudalen y rhaglen.

Mwy am y rhaglen grant yma

Rydym yn frwdfrydig iawn am y gwahaniaeth y mae ein prosiectau yn wneud i dreftadaeth, pobl a chymunedau. Dyna pam ein bod yn asesu ceisiadau yn erbyn set o ganlyniadau. Rydym ni'n ystyried y canlyniadau y bydd eich prosiect yn eu cyflawni yn ein hasesiad - gallwch ddarllen am y rhain yn yr arweiniad ymgeisio. Fel lleiafswm, rydym yn disgwyl i brosiect Rhannu Treftadaeth gyflawni o leiaf un o'r canlyniadau.

Os oes gennych gwestiwn am wneud cais, neu gyflawni prosiect, ymunwch â'n Cymuned Ar-lein i gael cyngor oddi wrth grantïon sydd eisoes wedi gorffen prosiect eu hun.

Pryd gallwch wneud cais

Does dim dyddiadau cau o ran ymgeisio ar gyfer y rhaglen hon – gwnewch gais unrhyw bryd. I ganfod pa bryd y cynhelir y cyfarfodydd, a pha bryd yr ydych yn debygol o gael penderfyniad, gweler y dyddiadau cau ceisiadau a phenderfyniadau cyllido ar gyfer eich ardal chi.

Prosiectau

Big Heritage CIC, a heritage social enterprise, in partnership with postgraduates from the University of Chester, worked with residents

The celebrations included regattas as well as an exhibition of the club’s history.  Awareness of the club’s heritage was raised through

Thinking Film trains young people in film-making skills, helping local people explore and share their own experiences of Merseyside.

Yn ôl i ben y dudalen