Rhannu Treftadaeth

Grantiau o £3,000 i £10,000
Archwiliwch dreftadaeth eich cymuned gyda grant o £3,000 - £10,000. Mae'r broses gwneud cais ar gyfer y rhaglen yma'n syml, gyda ffurflen gais byr a phenderfyniad cyflym.

O gofnodi atgofion personol i gadwraeth bywyd gwyllt, gall grant Rhannu Treftadaeth eich helpu i ddarganfod a rhannu eich treftadaeth leol. Ar gyfer grantiau o £3,000 - £10,000 i nodi Canmlwyddiant y Rhyfel Byd Cyntaf, gweler tudalen y rhaglen.

Mwy am y rhaglen grant yma

Rydym yn frwdfrydig iawn am y gwahaniaeth y mae ein prosiectau yn wneud i dreftadaeth, pobl a chymunedau. Dyna pam ein bod yn asesu ceisiadau yn erbyn set o ganlyniadau. Rydym ni'n ystyried y canlyniadau y bydd eich prosiect yn eu cyflawni yn ein hasesiad - gallwch ddarllen am y rhain yn yr arweiniad ymgeisio. Fel lleiafswm, rydym yn disgwyl i brosiect Rhannu Treftadaeth gyflawni o leiaf un o'r canlyniadau.

Os oes gennych gwestiwn am wneud cais, neu gyflawni prosiect, ymunwch â'n Cymuned Ar-lein i gael cyngor oddi wrth dderbynwyr grant sydd eisoes wedi gorffen eu prosiect.

Pryd gallwch wneud cais

Nid oes unrhyw derfynau amser ar gyfer y rhaglen yma – gallwch ymgeisio unrhyw bryd. Caiff eich cais ei drafod mewn cyfarfod ymgynghorol misol yn eich swyddfa Cronfa Treftadaeth Loteri (CDL) lleol. Ar ôl y cyfarfod yma, gwneir penderfyniad ar eich cais gan Bennaeth eich swyddfa CDL lleol.

Fodd bynnag, rydym yn lansio ein Fframwaith Ariannu newydd yn gynnar yn 2019 ac felly ni fyddwn yn derbyn ceisiadau i’r rhaglen yma ar ôl 18 Ionawr 2019.

Prosiectau

Big Heritage CIC, a heritage social enterprise, in partnership with postgraduates from the University of Chester, worked with residents

The celebrations included regattas as well as an exhibition of the club’s history.  Awareness of the club’s heritage was raised through

Thinking Film trains young people in film-making skills, helping local people explore and share their own experiences of Merseyside.

Yn ôl i ben y dudalen