Gwreiddiau Ifanc

Grantiau o £10,000 i £50,000
Gwnewch gais am grant o £10,000-£50,000 i helpu pobl ifanc rhwng 11 a 25 oed i archwilio'u treftadaeth, o lecynnau gwyrdd, amgueddfeydd a safleoedd hanesyddol, i iaith, atgofion lleol a diwylliant ieuenctid.
Cynghrair Cymunedau Pacistanaidd Huddersfield yn cynnal cyfweliad hanes llafar

Rydym yn frwdfrydig iawn dros ymgysylltu pobl ifanc â'u treftadaeth. Mae dod yn gysylltiedig yn eu helpu i ddatblygu sgiliau a diddordebau newydd, ymgysylltu â'u cymunedau a chael hwyl. Ac maent yn dod â syniadau a brwdfrydedd newydd i brosiectau.

Drwy Gwreiddiau Ifanc, rydym eisiau rhoi cyfle i bobl ifanc rhwng 11 a 25 oed gynllunio a chyflawni eu prosiectau treftadaeth eu hunain. Byddant yn cael cefnogaeth ar hyd y ffordd gan sefydliadau treftadaeth ac ieuenctid yn gweithio gyda'i gilydd. Mae prosiectau'n dathlu llwyddiannau'r bobl ifanc ac yn rhannu'r hyn y maen nhw wedi'i ddysgu gyda'r gymuned ehangach.

Mwy am y rhaglen grant yma

Rydym yn frwdfrydig iawn am y gwahaniaeth y mae ein prosiectau yn ei wneud i dreftadaeth, pobl a chymunedau. Rydym yn ystyried canlyniadau y bydd eich prosiect yn eu cyflawni yn ein hasesiad. Gallwch ddarllen mwy am y rhain yn yr arweiniad ymgeisio.

Byddwn yn asesu eich cais cyn pen wyth wythnos.

Os oes gennych gwestiwn am wneud cais, neu gyflawni prosiect, ymunwch â'n Cymuned Ar-lein i gael cyngor oddi wrth dderbynwyr grant sydd eisoes wedi gorffen eu prosiect.

Pryd gallwch wneud cais

Nid oes dyddiadau cau o ran ymgeisio ar gyfer y rhaglen yma – gwnewch gais unrhyw bryd. Bydd eich cais yn cael ei drafod mewn cyfarfod ymgynghorol misol yn eich swyddfa Cronfa Dreftadaeth y Loteri (CDL) lleol. Yn dilyn y cyfarfod yma, bydd penderfyniad ar eich cais yn cael ei wneud gan Bennaeth eich swyddfa CDL leol.

Fodd bynnag, rydym yn lansio ein Fframwaith Ariannu newydd yn gynnar yn 2019 ac felly ni fyddwn yn derbyn ceisiadau i'r rhaglen yma ar ôl 18 Ionawr 2019.

Prosiectau

A young person taking part in the project Credyd: A young person taking part in the project

Orleans House Gallery worked in partnership with local authority Children’s Services including the youth offending team, the children lo

Kirklees is home to a well-established Polish community, with the first families arriving after the Second World War having endured incr

This was for the purpose of learning about the cultural meaning behind the designs, colours and styles used on Romani wagons, as well as

Yn ôl i ben y dudalen