Adeiladau a henebion

Mae Pafiliwn De La Warr yn Bexhill on Sea wedi elwa o ganlyniad Grant Treftadaeth Credyd: Paul Hewitt
Gall gwarchod adeiladau hanesyddol gynorthwyo i achub y mannau y mae pobl yn eu gwerthfawrogi ac yn darparu cyfleusterau i gymunedau y mae mawr eu hangen arnynt.

Yn CDL rydym yn cefnogi prosiectau sy'n rhoi bywyd newydd i adeiladau hanesyddol. Mae ein harian wedi cynorthwyo i atgyweirio adeiladau mor amrywiol â lido Brockwell Park, Llundain a'r cwrt olaf o dai gefn-wrth-gefn yn Birmingham.

Gall gwarchod adeiladau hanesyddol hefyd roi hwb i adfywio. O Farchnad St George's, Belfast i'r De La Warr Pavilion yng Ngorllewin Sussex, mae gweddnewid adeiladau amlwg lleol wedi dod â mwy o ymwelwyr i mewn ac wedi creu cannoedd o swyddi.

Yr hyn y gallech ei wneud gyda'n harian ni:

[quote=Jess Steele, Cyfarwyddwr Arolesi, Locality]“Mae adeiladau hanesyddol fel baromedr sy'n mesur iechyd lleoliad. Mae llawer o falchder pan fyddant yn cael eu defnyddio eto.”/quote]

  • atgyweirio a gweddnewid adeilad hanesyddol sydd wrth galon eich cymuned
  • rhoi bywyd newydd i fan addoli hanesyddol
  • helpu gwirfoddolwyr i roi cynnig ar gadwraeth adeilad
  • dod ag adeilad hanesyddol oddi ar y gofrestr Adeiladau mewn Perygl
  • adfywio canol tref hanesyddol
  • gofalu am gofeb ryfel leol a dysgu oddi wrthi
Yn ôl i ben y dudalen