Mannau addoli

Mae mannau addoli ymhlith yr adeiladau hynaf a mwyaf anwylyd yn y DU. Dyna pam ers 1994 rydym wedi buddsoddi dros £850miliwn yn helpu cynulleidfaoedd eu gwarchod, eu hatgyweirio a'u gwneud yn fwy agored i'r gymuned gyfan eu mwynhau.

Rydym yn ariannu drwy ein rhaglenni grant agored: atgyweirio adeiladwaith; cadw nodweddion fel paentiadau wal a henebion; prosiectau i archwilio a dehongli hanesion yr adeiladau lleol pwysig; yn ogystal â chyfleusterau newydd a fydd yn helpu cael rhagor o ddefnydd a'u gwneud yn fwy cynhaliol yn y dyfodol. Gallwn hefyd yn cefnogi cynulleidfaoedd sydd eisiau rhannu eu treftadaeth drwy hyfforddi eu gwirfoddolwyr, dysgu sut i gyflawni gweithgareddau addysgol neu'n ymwneud â'r gymuned ehangach.

Pa raglen?

Mae rhaglen CDL Grantiau ar gyfer Mannau Addoli'n cau ym mis Medi 2017. Fodd bynnag mae mannau addoli'n flaenoraeth i GDL o hyd. Gall mannau addoli hanesyddol, gan bob enwad, yn parhau gwneud ceisiadau i GDL am grantiau drwy naill ai'r rhaglen Ein Treftadaeth (hyd at £100,000) neu'r rhaglen Grantiau Treftadaeth (hyd at £5miliwn).

Llwyddiannau

Rydym wedi ariannu mannau addoli'n llwyddiannus drwy ein rhaglenni agored am dros 20 mlynedd.  Mae prosiectau'n cynnwys atgyweirio'r Ffenestr Fawr Ddwyreiniol yng Nghadeirlan Efrog a chadw'r nodweddion mewnol synagog Garnethill yn Glasgow.  Rydym hefyd wedi ariannu mannau addoli llai eu maint drwy'r rhaglenni hyn.

Darllenwch am rai o'r prosiectau rydym eisoes wedi ariannu:

Cwestiynau

Wedi'ch ysbrydoli?

Cysylltwch â ni er mwyn trafod eich syniadau neu ddysgu'r hyn bod pobl arall wedi'i wneud yn ein Cymuned Ar-lein.

Yn ôl i ben y dudalen