Treftadaeth gymunedol

Rydym yn cefnogi prosiectau sy'n archwilio treftadaeth eich cymuned, dod â phobl at ei gilydd a chynyddu eu balchder yn yr ardal leol.

Mae treftadaeth gymunedol yn bopeth sy'n gwneud eich ardal chi yn unigryw ac yn werth ei dathlu. Mae'n gallu bod unrhyw beth fel atgofion o dîm chwaraeon lleol i gysylltiad tref â chymeriad hanesyddol i fythau a chwedlau rhanbarthol.

Mae treftadaeth gymunedol yn aml mewn perygl o gael ei hanghofio neu ei cholli, a chyda hynny ein teimlad o fod yn perthyn, ac o falchder yn y fan lle rydym yn byw.

Dyma ychydig o'r pethau y gallech eu gwneud i ddathlu treftadaeth eich cymuned:

“Mae cymaint y gallwch ei gyflawni drwy brosiect treftadaeth - o ddatgelu darn o hanes lleol na wyddai fawr neb amdano i roi gwir deimlad o berthyn i bobl.”Annie Brewster, Llwybr Treftadaeth Wheathampstead
  • adfywio traddodiad neu grefft sydd wedi hen farw allan
  • rhannu chwedlau gwerin a anghofiwyd
  • dathlu bywydau pobl y cofnodwyd eu henwau ar gofeb ryfel
  • datgelu storïau grwpiau amrywiol yr ardal
  • achub adeilad hanesyddol rhag mynd yn adfail
  • darganfod beth oedd tarddiad y fan lle rydych yn byw
  • archwilio'r digwyddiadau a fu'n gyfrwng i'w llunio

 

Yn ôl i ben y dudalen