Diwylliannau ac atgofion

Dangos Prosiect treftadaeth Tsieinaidd Prydeinig yn Birmingham
Ein traddodiadau diwylliannol, tafodieithoedd lleol a hanes ein teulu sy'n ein gwneud yr hyn ydym.

Maent yn gymaint rhan o'n treftadaeth ag archaeoleg, adeiladau hanesyddol neu dirweddau naturiol.

Gall prosiectau sy'n ymchwilio i'n diwylliannau a'n hatgofion amrywiol ddod â phobl yn nes at ei gilydd, eu cynorthwyo i ddarganfod treftadaeth ei gilydd a chreu teimlad o falchder lleol.

O wreiddiau traddodiad dawns Asiaidd Kathakali i brofiadau cymunedau o Sipsiwn a Theithwyr, rydym eisiau helpu i gofnodi hanes pawb.

Dyma ychydig o enghreifftiau yn unig o'r mathau o bethau y gallem eu hariannu:

“Roedd yr hynafgwyr yn falch o rannu eu hanesion unigryw, ac yn rhyfeddu at y diddordeb gan bobl leol.”Matthew Johnson, Swyddog Maes, Amgueddfa ac Oriel Nuneaton (prosiect Bedbox, Blanco & Boots)
  • edrych ar ddefnydd, ystyr a chyd-destun hanesyddol iaith
  • edrych ar hanes enwau teuluol ac enwau lleoedd
  • olrhain tarddiad diarhebion a dywediadau
  • cofnodi disgrifiadau o ddulliau ffermio traddodiadol
  • datgelu hanes gofal ar gyfer pobl ag anableddau
  • cynorthwyo pobl i ddeall cyd-destun cymdeithasol a hanesyddol mathau o gelfyddyd megis dawns, cerddoriaeth a ffilm
  • dod â phobl o wahanol gefndiroedd ynghyd i ddysgu am eu hanes, eu ffydd a'u harferion, yn ogystal â'u rhannu gyda chynulleidfaoedd newydd
  • rhoi llais i bobl gyffredin - drwy recordio'u hatgofion (hanes llafar)
  • cynorthwyo pobl i ddysgu am draddodiadau a chrefftau lleol a'r sgiliau sydd eu hangen i'w gwarchod

 

Yn ôl i ben y dudalen