Diwydiannol, morwrol a thrafnidiaeth

Gweisg argraffu, injans pwmpio, melinau gwynt, llongau hanesyddol, tirweddau a weddnewidiwyd gan ddiwydiant...

Mae'r rhain i gyd a mwy yn rhan o'n treftadaeth ddiwydiannol wych. O roi defnydd newydd i orsaf drenau Richmond yn Swydd Efrog i adfer yr ss Great Britain, mae ein cyllid yn dathlu'r adeiladau, y llongau a'r dechnoleg a gynorthwyodd i lunio'r byd modern. Ac rydym eisiau helpu mwy o grwpiau a mudiadau i warchod eu treftadaeth ddiwydiannol leol a throsglwyddo i genedlaethau iau y sgiliau i ofalu amdani.

Yr hyn y gallech ei gyflawni gyda'n harian ni:

“Mae'r prosiect wedi darparu cipolwg rhyfeddol ar faes glo Caint ac wedi rhoi balchder i ni yn ein treftadaeth.” Mark Frost, prosiect Maes Glo Caint
  • darganfod a chofnodi atgofion pobl am ein gorffennol diwydiannol
  • rhowch fywyd newydd i hen orsafoedd rheilffordd sydd wedi mynd â'u pen iddynt
  • atgyweirio a chynnal peiriannau sy'n gweithio
  • datgelu hanes y diwydiant tecstilau a mwyngloddio
  • archwilio camlesi
  • staffio cyfleusterau ymwelwyr a darparu adnoddau dysgu
Yn ôl i ben y dudalen