Amgueddfeydd, llyfrgelloedd & archifau

Archifau, llyfrgelloedd, amgueddfeydd ac orielau sy'n cadw ein treftadaeth ysgrifenedig, lafar a ffilm, a'r eitemau sy'n adrodd ein stori.

Maent yn rhoi teimlad o le i ni ac yn helpu i ffurfio ein hunaniaeth. O Belfast i Norwich, ac o Abertawe i Shetland, mae gan drefi a dinasoedd ar draws y DU amgueddfeydd ac archifau y gallant fod yn falch ohonynt. Gall ein cyllid ni gynorthwyo i warchod y cyfoeth hwn o ddeunydd ar gyfer y genhedlaeth hon a chenedlaethau'r dyfodol.

Gyda'n harian ni gallech chi:

“Mae ein grant wedi gweddnewid yr amgueddfa a'r gwasanaeth a ddarparwn. Dyma'r peth gorau i ddigwydd i Amgueddfa Hertford ers iddi agor yn 1903!”Helen Gurney, prosiect Datblygu Amgueddfa Hertford
  • gwneud casgliadau yn fwy hygyrch drwy raglenni catalogio, digideiddio ac estyn allan
  • cael eich cymuned leol i ymwneud â'r casgliadau hyn mewn ffyrdd hwyliog a chreadigol
  • gweithio gydag amgueddfeydd, llyfrgelloedd ac archifau eraill i ymchwilio'u treftadaeth
  • caffael gwrthrychau a deunyddiau newydd ar gyfer eich amgueddfa, llyfrgell neu archifau
  • sicrhau bod casgliadau'n parhau'n berthnasol i ymwelwyr
  • canfod ffyrdd o ddenu ac ymgysylltu â chynulleidfaoedd newydd
  • rhoi cartref newydd cyfoes i gasgliad
  • ailddatblygu'r adeilad hanesyddol lle y cadwir casgliad er mwyn darparu cyfleusterau cyhoeddus gwell

 

Yn ôl i ben y dudalen