Oes rhaid cyflwyno ceisiadau ar-lein?

FAQ Group:
Gwneud Cais

Rhaid i'n holl geisiadau gael eu cyflwyno trwy'r porth ymgeisio ar-lein. Cysylltwch â llinell ymholiadau Grant os oes angen cymorth arnoch i wneud hyn.

Yn ôl i ben y dudalen