Pryd y dyliwn gydnabod fy grant?

FAQ Group:
Rhedeg eich prosiect

Mae'n rhaid i chi gydnabod eich grant yn gyhoeddus cyn gynted ag y bydd eich prosiect yn dechrau - gan gynnwys y cam datblygu - trwy arddangos ein logo cydnabyddiaeth, mae hyn yn fel y gall pobl weld sut mae arian chwaraewyr y Loteri Genedlaethol yn cael ei wario. Bydd ffurflen cydnabyddiaeth yn cael ei ryddhau i chi ar y system cais am grant, i'ch atgoffa.

Yn ôl i ben y dudalen