Pryd y gallaf ddechrau fy mhrosiect?

FAQ Group:
Rhedeg eich prosiect

Ni allwch gychwyn ar eich prosiect hyd nes y byddwch wedi cael caniatâd gan eich Swyddog Grantiau. Ni ddylech ddechrau unrhyw waith ar eich prosiect nes byddwch wedi derbyn caniatâd ysgrifenedig gan eich Swyddog Grantiau. Cyn i chi ddechrau ar eich prosiect a cheisio taliad grant, bydd angen i chi lenwi ffurflen 'Caniatâd i ddechrau' - gweler y ddogfen Derbyn Grant ar gyfer y rhaglen yr ydych wedi gwneud cais amdani am ragor o wybodaeth.

Yn ôl i ben y dudalen