Defnyddio cyfryngau cymdeithasol

Mae defnyddio cyfryngau cymdeithasol yn ffordd wych o gydnabod eich grant a rhannu newyddion â phobl am gynnydd eich prosiect.

Mae Cronfa Dreftadaeth y Loteri yn defnyddio cyfryngau cymdeithasol yn gyson ac yn fwy na pharod i’ch helpu i rannu gwybodaeth am eich prosiect.

Gallwch ein dilyn ar TwitterFacebook, ac Instagram a defnyddio ein hashnod #HLFsupported.

Cofiwch gydnabod cefnogaeth chwaraewyr y Loteri Genedlaethol bob amser gan ddefnyddio’r hashnod #NationalLottery wrth bostio cynnwys sy’n ymwneud â'ch grant.

Rydyn ni wedi creu Twiban y Loteri Genedlaethol y gallwch ei ychwanegu at eich proffil Twitter.

A hefyd postiadau a awgrymir ar eich cyfer:

  • Ar Twitter: Newyddion gwych! 'Ni wedi cael £xx gan @heritagelottery ar gyfer ein prosiect treftadaeth diolch i gefnogaeth chwaraewyr y #NationalLottery!
  • Ar Facebook ac Instagram: Newyddion gwych! Rydyn ni wedi cael £xx gan yr @heritagelotteryfund ar gyfer ein prosiect treftadaeth diolch i’r arian a godir gan chwaraewyr y #NationalLottery!

Rydyn ni hefyd wedi creu graffeg “Rydym wedi derbyn arian gan y Loteri Genedlaethol”, animeiddiad a bwrdd “Diolch yn fawr” y gellir eu lawrlwytho isod.

Gallwch ymuno â Chymuned ar-lein CDL. Dyma le i chi ddweud wrthym am gynnydd eich prosiect a sgwrsio gyda derbynwyr grant a phobl o’r sector dreftadaeth, rhannu gwybodaeth a chael cyngor ganddynt.

Gair i gall – mae nifer fawr o Aelodau Seneddol yn defnyddio cyfryngau cymdeithasol bellach felly anfonwch neges drydar neu dagio eich AS lleol i roi gwybod iddynt am eich grant a chynorthwyo i  ledaenu’r newyddion da.

 

Yn ôl i ben y dudalen