Gwerthuso eich prosiect

Mae gwerthuso'n golygu llawer mwy na chasglu data.

Mae'n creu darlun manwl o effaith eich prosiect, ac yn adnodd ar gyfer cynllunio prosiectau newydd a gwneud ceisiadau am gyllid. Gall gwerthuso helpu eich sefydliad i bwyso a mesur ei waith ehangach ac i wneud gwelliannau. Gall hefyd gefnogi'r achos dros dreftadaeth mewn trafodaethau mwy cyffredinol ynglŷn â'r amgylchedd naturiol neu fywyd cymunedol, er enghraifft.

O ran Cronfa Dreftadaeth y Loteri, mae eich gwaith gwerthuso yn ein helpu i asesu pa mor effeithiol yw ein grantiau ac i ledaenu'r neges am syniadau da a phrosiectau llwyddiannus. Bydd hefyd yn cyfrannu at ein cynlluniau ariannu yn y dyfodol.

Os oes gennych gwestiwn am werthuso eich prosiect, ymunwch â'n Cymuned Ar-lein i gael cyngor oddi wrth grantïon sydd eisoes wedi gorffen prosiect eu hun.

Yn ôl i ben y dudalen