Lawrlwytho'r logo

Mae dau fersiwn o'n logo cydnabod: tirlun a chryno.

Isod fe welwch rhestr helaeth o'n logo at eich defnydd: yn cynnwys tirwedd a fersiynau cryno, yn ogystal â chopïau dwyieithog Cymraeg/Saesneg a Gaeleg / Saesneg.

Fformatau logo tirlun

Fformatau logo cryno

Mae parciau yn Lloegr a ariennir o dan y rhaglen Parciau i Bobl yn defnyddio logo cydnabod gwahanol - gwelwch gydnabyddiaeth Parciau i Bobl (Lloegr).

Maint lleiaf

Uchder lleiaf y logo yw:

A5

10mm (tirlun) / 12mm (cryno)

A4

14mm (tirlun) / 18mm (cryno)

A3

24mm (tirlun) / 28mm (cryno)

A2

36mm (tirlun) / 40mm (cryno)

Dylai lled y logo fod yn gymesur â'r uchder ac na ddylai'r logo'n ymddangos yn afluniedig. Rhaid i faint y logo a ddefnyddir fod yn gymesur â maint y deunyddiau rydych yn eu cynhyrchu er mwyn sicrhau ei fod yn glir ac yn hawdd i'w ddarllen.

Am ddeunyddiau cydnabod mwy o faint - er enghraifft ar ochr adeilad - defnyddiwch logo sy'n ddigon mawr i'w weld yn glir o bellter o bum metr.

Lliw

  • Cewch atgynhyrchu ddau fersiwn y logo mewn du, gwyn neu glas CDL (Pantone 2747) yn unig.
  • Ceisiwch ddefnyddio'r logo mewn lliw llawn os oes modd. Fel arall, gallwch ei ddefnyddio mewn du ar gefndir golau, neu mewn gwyn ar gefndir tywyll, di-dor
  • Peidiwch â defnyddio'r logo mewn pinc, aur, llwyd nac unrhyw liw arall na nodir yma

Parth gwaharddedig

Rydym wedi diffinio parth gwaharddedig i amddiffyn y logo rhag elfennau graffig eraill fel teipiau, blychau testun neu linellau. Gadewch le gwag hanner uchder y symbol bysedd wedi croesi o gwmpas pob ochr y logo.

Camddefnyddio'r logo

Peidiwch ag ail-lunio neu newid ein logo. Peidiwch â’i ymestyn na’i dorri i ffitio i mewn i wagle bach. Er enghraifft, os byddwch yn gosod y logo mewn dogfen Word, newidiwch y maint trwy glicio ar gorneli’r logo a’u llusgo, nid ar ochrau blwch y logo.

Nodyn am ffeiliau CMYK a 2747

Efallai na fydd delweddau CMYK a 2747 yn weladwy yn eich porwr gwe. De-gliciwch a dewis SAVE TARGET AS i lawrlwytho'r ddelwedd a lansio yn eich pecyn golygu delwedd.

Yn ôl i ben y dudalen